6./19. júl

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 6-я. Гласъ 5. Пр. Сисоя Великaго.
Утр. ев. 6 Лк (114) 24, 36-53. Рим (110) 12, 6-14. Мф (29) 9, 1-8.

Novojuliánsky kalendár

6. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI – SV. OTEC ŠESTI VSELENSKICH SOBOROV. Hlas 5. Prep. Makriny, sestry sv. Vasilija Velikaho. Prep. Dija. Obritenije moščej prep. Serafima Sarovskaho. Blaž. Stefana, koroľa serbskaho, i matere jeho Milicy.

Utr. Ev. 6 Lk (114) 24, 36-53. Rim (110) 12, 6-14. Мt (29) 9, 1-8. Žid (334) 13, 7-16. Jn (56) 17, 1-13.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Sisoj Veľký. Narodil sa v Egypte a bol učeníkom sv. Antonija. Po smrti svojho veľkého učiteľa sa sv. Sisoj usídlil na opustenej hore, zvanej Antonijova, na ktorej sa aj Antonij predtým podvizal. Ťažkým bojom nad samým sebou tak skrotol, že bol krotký a nezlobný ako baránok. Preto mu Boh dal veľkú blahodať, že mohol uzdravovať chorých, vyháňať nečistých duchov a kriesiť mŕtvych. Sisoj sa v púšti podvizal 60 rokov a bol sťa prameň živej múdrosti pre všetkých mníchov a laikov, ktorí k nemu prichádzali po radu. Pred smrťou sa mu tvár rozžiarila ako slnko. Mnísi stáli okolo neho a čudovali sa tomu javu. A keď svätec vypustil svoju dušu, celá miestnosť sa naplnila prekrásnou vôňou. Zosnul v hlbokej starobe v roku 429. Sv. Sisoj učil mníchov: „Akékoľvek pokušenie by sa človeku prihodilo, je potrebné oddať sa do Božej vôle a priznať, že sa pokušenie udialo kvôli jeho hriechom. A keď sa udeje niečo dobré, treba hovoriť, že sa to udialo podľa Božej prozreteľnosti.“ Mních sa Sisoja pýtal: „Ako sa zapáčim Bohu a spasím sa?“ Svätec odpovedal: „Ak sa chceš zapáčiť Bohu, odstúp od sveta, oddeľ sa od zeme, zanechaj stvorenstvo, pristúp k Stvoriteľovi, zjednoť sa s Bohom modlitbou a plačom a nájdeš pokoj v tomto veku aj v budúcom.“ Mních sa opýtal Sisoja: „Ako dosiahnem pokoru?“ Svätec odpovedal: „Ak sa niekto vycvičí v tom, že bude považovať každého človeka za lepšieho ako je on sám, tým získa pokoru.“ Amon sa sťažoval Sisojovi, že si nedokáže zapamätať prečítané múdre poučenia, aby ich mohol zopakovať pri rozhovoroch s ľuďmi. Svätec mu odpovedal: „To nie je nutné. Nutné je získať čistotu mysle a hovoriť z tej čistoty s nádejou na Boha.“