4./17. august 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 11-я.

Св. 7-ми отроковъ Ефесскихъ. ​Прмчц​. Евдокіи.
2Кор (171) 2, 4-15. Мф (94) 23, 13-22.

Novojuliánsky kalendár

11. sedmica po Pjatidesjatnici.

Svmč. Mirona presvitera. Prep. Alipija ikonopisca.

2Коr (171) 2, 4-15. Мt (94) 23, 13-22.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. sedem mládencov v Efeze. Veľké prenasledovanie kresťanov sa konalo v časoch cisára Décia. Samotný cisár prišiel do Efezu a pripravil tu hlučné a búrlivé oslavy na počesť mŕtvych modiel, ale aj hrozné zabíjanie kresťanov. Sedem mládencov, vojakov, sa zdráhalo prinášať nečisté obety a úprimne sa modlilo k jedinému Bohu, aby zachránil kresťanský rod. Boli to synovia najvznešenejších efezských starších a ich mená boli: Maximilián, Jamvlich, Martinián, Ján, Dionisij, Exakustodián a Antonín. Keď boli aj oni obvinení u cisára, utiahli sa na jeden kopec za Efezom nazývaný Ochlon a schovali sa tu v nejakej jaskyni. Keď sa o tom cisár dozvedel, nariadil, aby jaskyňu zamurovali. No Boh podľa Svojej ďalekosiahlej prozreteľnosti na mládencov dopustil zvláštny a dlhotrvajúci spánok. Cisárski dvorania a tajní kresťania Teodor a Rufin, dali z medi vyrobiť truhličku s olovenými doskami, na ktorých boli napísané mená týchto mládencov a opísaná ich mučenícka smrť za čias cisára Décia. Odvtedy prešlo vyše 200 rokov. V časoch cisára Teodosija Mladšieho (408 – 450) nastal veľký spor okolo vzkriesenia mŕtvych, lebo boli niektorí, čo pochybovali o vzkriesení. Cisár Teodosij bol kvôli tomuto sporu medzi vernými veľmi zarmútený; a preto sa modlil k Bohu, aby Boh nejakým spôsobom ukázal ľuďom pravdu. V čase tohto nepokoja v Cirkvi pastieri nejakého Adolija, ktorý vlastnil vrch Ochlon, začali stavať ohrady pre ovce a tak brali kameň po kameni z tejto jaskyne. Vtedy sa mládenci prebudili zo sna, mladí a zdraví, tak ako zaspali. Tento zázrak sa rozchýril po celom okolí, takže prišiel s veľkým sprievodom aj samotný cisár a s veľkým dojatím sa zhováral s mládencami. Po týždni mládenci znova zaspali snom mŕtvych, aby očakávali všeobecné vzkriesenie. Cisár chcel uložiť ich telá do zlatých truhiel, ale oni sa mu vo sne zjavili a povedali mu, aby ich nechal na zemi tak, ako si ľahli.