31. október/13. november 2020

Juliánsky kalendár

Ап. ​Стахія​, Амплія, Урвана, Наркисса, Апеллія и Аристовула. Мч. Епимаха.

1Сол (266) 2, 14-19. Лк (58) 11, 23-26.

Novojuliánsky kalendár

Prestavlenie sv. Ioanna Zlatoustaho.
1Sol (266) 2, 14-19. Lk (58) 11, 23-26.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštoli: Stachij, Amplij, Urvan, Narkis, Apelij a Aristobul. Patrili k Sedemdesiatim apoštolom. Sv. Stachij bol pomocníkom sv. Andreja Prvozvaného. Sv. Andrej ho ustanovil za episkopa v Byzancii. Postavil chrám v Argipolise a spravoval svoje stádo verne a horlivo. Po 16 rokoch episkopstva zosnul pokojne v Hospodinovi. Amplij a Urvan taktiež spolupracovali so sv. Andrejom a boli ním ustanovení za episkopov a to, Amplij v Lýde alebo v judskom Diospolise a Urvan v Mecedónii. Obaja zahynuli mučenícky za Christa Hospodina. Narkisa apoštol Filip ustanovil za episkopa v Aténach. Svätý Apelij bol episkopom v tráckej Heraklei. Aristobul, brat apoštola Barnabáša, zvestoval Christovu vieru v Británii a tam pokojne zosnul.