31. január/13. február 2020

Juliánsky kalendár

Св. безсребр. Кира и Іоанна. Мч. Аѳанасіи, ​Ѳеодотіи​, Ѳеоктисты и Евдокіи.

1Ин (69) 1, 8 – 2, 6. Мк (62) 13, 31 – 14, 2.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Martiniana Palestinskaho. Prep. Zoji a Fotinii (Svetlany). Prep. Simeona Mirotočivaho, kňazja Serbskaho.
1Jn (69) 1, 8 – 2, 6. Мк (62) 13, 31 – 14, 2.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Kyr a Ján, bezsrebrenici a divotvorcovia. Títo milosrdní a ohromní svätci neboli bratia podľa krvi, ale boli bratmi podľa ducha. Kyr najprv žil v Alexandrii a ako lekár liečil ľudí aj mocou Christovou a liekmi. Zistil, že choroby ľudí postihujú hlavne kvôli hriechom. Vždy radil chorým, aby pokáním a modlitbou očistili dušu od hriechov, aby cez to vrátili zdravie aj telu. Keď nastalo Diokleciánovo prenasledovanie kresťanov, Kyr sa vzdialil do Arábie, kde prijal mníšsky postrih. Ale tak, ako bol známy v Alexandrii, tak sa preslávil aj v Arábii, takže aj tu k nemu ľudia prichádzali so žiadosťou o pomoc. Keď sa o ňom dopočul Ján, vtedy rímsky dôstojník v Edese, prišiel do Arábie, aby Kyra uvidel. Spoznajúc sa, obľúbili si jeden druhého ako brat brata a ostali sa spoločne podvizať. V tom čase mučitelia mučili istú kresťanku Atanásiu s jej tromi dcérami v meste Kanop. Keď sa o tom Kyr a Ján dopočuli, prišli do Kanopu, aby posilnili matku a dcéry, nech neodpadnú od viery. A naozaj, vďaka radám týchto svätcov Atanásia pretrpela všetky mučenia a spolu s dcérami bola popravená za Christa. Jej dcéry sa volali: sv. Teoktista (15 rokov), Teodotija (13 rokov) a Eudokija (11 rokov). Vtedy mučitelia zobrali Kyra a Jána a po ťažkých mučeniach a väznení ich sťali mečom v roku 311. Títo svätí mučeníci učinili nespočetné zázraky počas života aj po smrti. Ich ostatky boli prenesené v čase cisára Arkadija do Ríma. Na pomoc ich privolávame hlavne pri nespavosti, pri posvätení vody a pri jeleopomazaní (pozri 28. jún).