31. december 2019/13. január 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 31-я. Отданіе Рождества Христова. Пр. ​Меланіи​ ​Римляныни​. Св. Петра Могилы, Кіевскаго. Св. исп. Досиѳея Загребскаго.

Евр (329) 11, 17-23, 27-31. Мк (42) 9, 42 – 10, 1.

Novojuliánsky kalendár

31. sedmica po Pjatidesjatnici. Mč. Ermila a Stratonika. Sv. isp. Dositeja Zahrebskaho.
Jev (329) 11, 17-23, 27-31. Mk (42) 9, 42 – 10, 1.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Melánia Rímska. Narodila sa v Ríme zbožným a veľmi bohatým rodičom. Pod nátlakom rodičov vstúpila do manželstva s významným mládencom Apinianom. Po pôrode druhého dieťaťa ťažko ochorela a povedala svojmu manželovi, že sa uzdraví len vtedy, ak sa on zaprisahá pred Bohom, že s ňou bude žiť ako brat so sestrou. Muž sa zaprisahal a Melánia sa od duchovnej radosti aj telesne uzdravila. Keďže im Boh zobral k Sebe obidve deti, rozhodli sa predať celý svoj majetok a peniaze použiť pre úbohých, chrámy a monastiere. Cestovali po mnohých krajinách a mestách, konajúc všade zo svojho bohatstva dobré skutky. Navštívili významných duchovníkov v hornom a dolnom Egypte a veľa sa od nich naučili a nadchli sa. Po celý ten čas sa Melánia podvizala v strohom pôste, modlitbe srdca a čítaní Svätého Písma. Mala vo zvyku prečítať každý rok celé Sväté Písmo trikrát – Starý aj Nový zákon. So svojim manželom žila ako s bratom a askétom. Keď prišli do Alexandrie, prijali požehnanie od svätého patriarchu Cyrila. Potom odišli do Jeruzalema a usídlili sa na Olivovej hore. Tu sa Melánia zatvorila a celá sa oddala rozjímaniu o Bohu, pôstu a modlitbe. Takto prežila 14 rokov. Potom vyšla medzi ľudí, aby poslúžila k spaseniu iných. Založila mužský a ženský monastier. Na pozvanie svojho príbuzného pohana, senátora Volusiana, odišla do Carihradu a obrátila ho na Christovu vieru (čo sa predtým nepodarilo ani samotnému blaženému Augustínovi). Potom sa znova vrátila na Olivovú horu, kde zosnula v Hospodinovi v roku 439 v 57. roku svojho života.