30. september/13. október 2020

Juliánsky kalendár

Свмч. Григорія Просвѣтителя, еп. Армянскaго. Св. Михаила, перваго митр. Кіевскаго.
Фил (236) 1, 8-14. Лк (18) 5, 12-16.

Novojuliánsky kalendár

Svmč. Karpa, ep. Tiatirskaho, Papily diakona, Agatodor i Agatоniki. Mčc. Chrisy (Zlaty) Мeglenskija.

Fil (236) 1, 8-14. Lk (18) 5, 12-16.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Grigorij Osvietiteľ, ep. arménsky. Narodil sa vo významnej rodine, ktorá bola príbuzná s kráľovským perzským dvorom (kráľa Artabana) a arménskym dvorom (kráľa Kursara). Keď sa tieto dva dvory pustili do vzájomnej vojny, Grigorij sa vzdialil do kapadóckej Cézarey, kde najprv spoznal Christovu vieru, dal sa pokrstiť a oženil sa. Z tohto manželstva mal dvoch synov, Ortana a Arostana a obidvoch zasvätil službe Cirkvi. Po smrti svojej manželky sa Grigorij vrátil do Arménska a dal sa do služby kráľovi Tiridatovi. Svojmu kráľovi Grigorij verne slúžil a ten si ho obľúbil. Ale keď sa kráľ dozvedel, že je Grigorij kresťan, veľmi sa nahneval a nahováral ho, aby sa zriekol Christovej viery a poklonil sa modlám. Keďže kráľ v tom neuspel, dal Grigorija kruto mučiťa potom ho dal hodiť do hlbokej jamy, naplnenej rôznymi jedovatými hadmi, aby ho takto úplne zamordoval. Ale vševidiaci Boh ochránil sv. Grigorija v tej jame živého celých 14 rokov. Tiridat potom pokračoval v prenasledovaní kresťanov vo svojom kráľovstve a udrel na jeden ženský monastier, kde bolo 37 sestier s igumenou Gajaniou. Keď ich všetky hroznými mučeniami zahubil, Tiridat sa pomiatol, bol ako divá sviňa. Kráľovej sestre sa vtedy vo sne zjavil nejaký svetlý muž a povedal jej, že jej pomätený brat sa neuzdraví, kým nevyberú Grigorija z jamy. Vytiahnutý z jamy sv. Grigorij uzdravil a pokrstil Tiridata. Potom sa Grigorij, na želanie Tiridata, stal episkopom v Arménsku a s kráľovou pomocou, ale predovšetkým Božou, osvietil celé Arménsko a okolité krajiny Christovou vierou. Tak sa ukončil ťažký život sv. Grigorija v starobe okolo roku 335. Na jeho miesto bol za episkopa vysvätený jeho syn Arostan, ktorý pokračoval v diele svojho telesného aj duchovného otca. Arostan bol jeden z 318 Sv. Otcov na I. Všeobecnom sneme.