30. jún/13. júl 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 6-я.

Соборъ св. 12-ти апостоловъ.
Рим (121) 16, 17-24. Мф (51) 13, 10-23.

Novojuliánsky kalendár

6. sedmica po Pjatidesjatnici.
Sobor Archanhela Gavriila. Prep. Stefana Savvaita.
Rim (121) 16, 17-24. Мt (51) 13, 10-23.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Zbor svätých slávnych a všeslávnych apoštolov. Aj keď má každý z dvanástich veľkých apoštolov svoj osobitný deň sviatkovania v roku, aj tak Cirkev určila tento deň na ich spoločné sviatkovanie a spolu s nimi aj Pavla. Toto sú mená a dni osobitného sviatkovania jednotlivých dvanástich svätých apoštolov: „Peter – 29. jún a 16. január; Andrej – 30. november; Jakub Zebedeov – 30. apríl; Ján Bohoslov – 26. september a 8. máj; Filip – 14. november; Bartolomej – 11. jún a 25. august; Tomáš – 6. október; Matúš Evanjelista – 16. november; Jakub Alfejov – 9. október; Tadeáš (alebo Júda Jakubov) – 19. jún; Šimon Zelóta – 10. máj; Matej – 9. august; Pavel – 29. jún.
Spomeňme tu ešte, ako ktorý z týchto najsvätejších a najprospešnejších ľudí v histórii sveta ukončil svoj pozemský život: Peter – ukrižovaný hlavou dolu; Andrej – ukrižovaný; Jakub Zebedeov – sťatý; Ján Bohoslov – zázračne zomrel; Filip – ukrižovaný; Bartolomej – ukrižovaný, stiahnutý z kože a sťatý; Tomáš – dobodaný piatimi kopijami; Matúš – upálený; Jakub Alfejov – ukrižovaný; Tadeáš – ukrižovaný; Šimon Zelóta – ukrižovaný; Matej – kameňovaný a potom mŕtvy sťatý sekerou; Pavel – sťatý.