3./16. október 2020

Juliánsky kalendár

Свмч. Діонисія Ареопагита, еп. Аѳинскаго.
Фил (239) 1, 27 – 2, 4. Лк (24) 6, 17-23.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Longina sotnika, iže pri Kresťi Hоspоdni.
Fil (239) 1, 27 – 2, 4. Lk (24) 6, 17-23.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmč. Dionisij Areopagita. Ráta sa medzi sedemdesiatich menších apoštolov. Tento výnimočný muž pochádzal z významnej pohanskej rodiny v Aténach. Ukončil školu filozofie v Aténach a odišiel do Egypta, aby pokračoval v štúdiách. V tých časoch jedného dňa skonal Hospodin Christos na kríži, slnko sa zatmelo a trojhodinová tma bola aj v Egypte. Vtedy Dionisij zvolal: „Buď Boh Stvoriteľ sveta trpí alebo tento svet končí.“ Vrátiac sa do Atén, oženil sa s Damarou a mal s ňou synov. Bol členom Areopagu, najvyššieho súdu u Grékov, preto mu aj zostalo pomenovanie Areopagita. Keď apoštol Pavel zvestoval Evanjelium v Aténach, Dionisij sa dal pokrstiť s celým svojim domom. Pavel ho vysvätil na aténskeho episkopa (lebo kvôli láske k Christovi zanechal ženu, deti aj svoje postavenie). Dosť dlho putoval s Pavlom a spoznal aj všetkých ostatných Christových apoštolov. Do Jeruzalema išiel hlavne preto, aby uvidel Presvätú Bohorodičku a toto stretnutie s Ňou opísal v jednom svojom diele. Spolu s ostatnými apoštolmi bol aj na pohrebe Svätej Prečistej. Keď jeho učiteľ, sv. Pavel, mučenícky strádal, aj Dionisij si zaželal takúto smrť. Odišiel zvestovať Evanjelium do Galie medzi barbarov, spolu s presbyterom Rustikom a diakonom Eleuteriom. Veľa pretrpel, ale veľa aj dokázal. Jeho námahou sa mnohí pohania obrátili na Christovu vieru. Dionisij postavil v Paríži malý chrám, kde slúžil Božiu službu. Keď mal 90 rokov, chytili ho a mučili za Christa spolu s Rustikom a Eleuteriom, až ich nakoniec všetkých troch sťali mečom. Odseknutá hlava sv. Dionisija sa odkotúľala do veľkej vzdialenosti a spadla pred kresťanku Katulu, ktorá ju spolu s telom úctivo pochovala. Strádal v časoch Dometiana v roku 96. Napísal významné diela: O Božích menách, O nebeskej a cirkevnej hierarchii, O mystickom Bohosloví (Teológii), O Presvätej Bohorodičke.