3./16. máj 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Тимоѳея и Мавры. Пр. Ѳеодосія Печерскаго.
Дѣян (29) 12, 1-11. Ин (31) 8, 31-42.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Teodora Osvjaščennaho. Mč. Vita, Modesta i Kreskentii.
Dij (29) 12, 1-11. Jn (31) 8, 31-42.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Timotej a Maura. Obdivuhodný je osud týchto dvoch veľkých mučeníkov, ženícha a nevesty! Dvadsať dní po ich svadbe boli predvedení pred súd kvôli kresťanskej viere pred tebaidského správcu Ariána, v časoch cisára Diokleciána. Timotej bol chrámový čtec v chráme vo svojom meste. – Kto si? – opýtal sa ho správca. Timotej odpovedal: – Som kresťan a čtec v Božej cirkvi. Ten mu ďalej hovorí: – Vari okolo seba nevidíš pripravené náradie na mučenie? Timotej mu odpovedal: „A ty nevidíš Božích anjelov, ktorí ma posilňujú?“ Vtedy správca nariadil, aby mu železným prútom prepichli uši, takže mu od bolesti až vyskočili očné zrenice. Potom ho obesili dole hlavou, do úst mu vopchali drevo. Maura sa najprv mučenia zľakla, ale keď ju manžel posilnil, aj ona vyznala pred správcom svoju neochvejnú vieru. Ten nariadil, aby jej najprv vytrhali všetky vlasy a potom aj odsekli prsty na rukách. Po mnohých ďalších mučeniach, ktorým by okamžite podľahli, keby ich neposilňovala Božia blahodať, boli obaja ukrižovaní oproti sebe. Takto zostali visieť nažive celých deväť dní, radiac a posilňujúc jeden druhého v utrpení. Na desiaty deň oddali svoje duše Hospodinovi, za ktorého pretrpeli smrť na kríži a tak sa stali hodnými Jeho kráľovstva. Čestne strádali za Christa v roku 286.