29. február/13. marec 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Кассіана Римлянина.
На лит. прежд. Даров Быт 5, 32-6, 8. Прит 6, 20-7, 1.

Novojuliánsky kalendár

Prenesenie mоščej sv. Nikifora, patr. Kostantinopoľskaho. Mč. Christiny Persidskoj. Prep. Anina presvitera.
Na 6. časi. Is 7, 1-14. Na lit. Preždeosv. Darov Byt 5, 32-6, 8. Prit. 6, 20-7, 1.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Ján Kasián. Tento veľký duchovník sa narodil v Ríme slávnym rodičom. V mladosti vyštudoval všetky svetské vedy, zvlášť filozofiu a astronómiu. Potom sa celý oddal štúdiu Svätého Písma. Stále sa snažil ísť od dobrého k ešte lepšiemu, želal si dosiahnuť čo najvyšší stupeň dokonalosti. Preto Kasián odišiel z Ríma do Carihradu, aby osobne počul a videl sv. Jána Zlatoústeho. Zlatoústy ho poučil a vysvätil na diakona. Majúc mnoho úžitku z múdreho Zlatoústeho sa Kasián pobral ďalej na východ, aby sa ešte viac naučil a zdokonalil. Najviac sa zdržal v Egypte a Nitrii medzi známymi duchovnými atlétmi, od ktorých sa naučil cvičeniu v každej cnosti. Napokon sa vrátil opäť na západ a usídlil sa v Marseille. Tu založil dva monastiere, jeden mužský a jeden ženský. Na základe prosieb mníchov, Kasián napísal viacero spisov, z ktorých je pre milovníkov duchovného života zvlášť užitočný: „Osem kníh o boji s ôsmimi hlavnými vášňami.“ Veľmi dôležitý je aj jeho spis proti heretikovi Nestorijovi. Tento spis Kasián napísal na prosbu archidiakona Leva. Kasián verne poslúžil Hospodinovi a mnohých obohatil múdrosťou, až sa presídlil do večného života v roku 435. Jeho sv. ostatky dodnes spočívajú v Marseille.