27. február/11. marec 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Прокопія Декаполита.
На лит. прежд. Даров Быт 4, 16-26. Прит 5, 15-6, 3.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Sofronija, patr. Ierusalimskaho. Sv. Evtimija, archiep. Novgorodskaho.
Na 6. časi. Is 5, 16-25. Na lit. Preždeosv. Darov Byt. 4, 16-26. Prit. 5, 15-6,

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Prokopij Dekapolita. Tento svätec bol z Desaťmestia (Dekapolisu) pri Galilejskom mori, kvôli čomu aj bol nazvaný Dekapolita. V mladosti sa oddal pustovníckemu životu a prešiel všetky predpísané podvihy, ktorými sa srdce očisťuje a duch pozdvihuje k Bohu. Ale keď nastalo prenasledovanie kvôli ikonám zo strany zlého cisára Leva Isavrijského, Prokopij sa postavil na ochranu ikon dokazujúc, že klaňanie sa ikonám nie je modloslužobníctvo, lebo kresťania vedia, že klaňajúc sa pred ikonami neklaňajú sa mŕtvej matérii, ale živým svätcom, ktorí sú na ikonách zobrazení. Kvôli tomu bol Prokopij zversky mučený, zatknutý, bitý a rezaný železom. Keď bol zlý cisár Lev telom zabitý – dušou totiž zomrel už skôr – ikony boli navrátené do chrámov a Prokopij sa vrátil do svojho monastiera, kde strávil zvyšok dní v pokoji. V starobe sa presídlil do Božieho kráľovstva, kde s radosťou hľadí na živých anjelov a svätcov, ktorých tváre na ikonách uctieval na zemi. Pokojne zosnul v 9. stor.