26. marec/8. apríl 2020

Juliánsky kalendár

Отданіе Благовѣщенія. Собор Архангела Гавріила. Мчц. Ларисы. Пр. Василія Новаго.
На лит. прежд. Даров Быт 43, 26-31; 45, 1-16. Прит 21, 23-22, 4.

Novojuliánsky kalendár

Ap. Irodiona, Agava, Asinkrita, Flegonta i Rufa. Mč. Pavsilipa.
Na lit. Preždeosv. Darov Gen 43, 26-31; 45, 1-16. Prísl 21, 23-22, 4.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. archanjel Gabriel. Zvestovateľ vtelenia Božieho Syna. Je jedným zo siedmich veľkých anjelov, ktorí stoja pred Božím prestolom. On oznámil Zachariášovi narodenie Predchodcu a sám o sebe povedal: „Ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom.“ (Lk 1, 19). Jeho meno, Gabriel, znamená muž – Boh. Svätí Otcovia hovoriac o Blahozvestovaní vysvetľujú, že bol poslaný archanjel s takýmto menom preto, aby ukázal, kto a kým bude Ten, čo sa má narodiť z Prečistej. Bude to teda Muž – Boh, mocný a silný Boh. Niektorí hovoria, že ten istý Gabriel oznámil Joakimovi a Anne aj narodenie Devy Márie a poučoval Mojžiša v púšti ako má napísať knihu Bytia. Svätí Otcovia si myslia, že Gabriel patrí k prvému a najvyššiemu stupňu nebeských mocností, t. j. stupňu serafínov, ktorí stoja najbližšie pri Bohu. Je teda jeden zo siedmich najbližších serafínov pri Bohu. Mená tých siedmich sú: „Michal, Gabriel, Rafael, Uriel, Salatiel, Jehudiel, Varachiel. Do toho počtu niektorí pridávajú ešte aj Jeremela. Každý z nich má svoju osobitú službu a všetci sú si rovní podľa cti. Prečo Boh neposlal Michala? Lebo Michalova služba je ničenie nepriateľov Božej viery. Gabrielova služba je oznamovanie ľudského spasenia. (pozri 13. júl).