26. december 2019/8. január 2020

Juliánsky kalendár

СОБОРЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ.

Евр (306) 2, 11-18. Мф (4) 2, 13-23.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Georgija Chozevita. Prep. Emiliana Ispovidnika. Prep. Domniki.
Jev (323) 10, 1-18. Mk (36) 8, 30-34.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Zbor Presvätej Bohorodičky. Na druhý deň Narodenia Christa vzdáva kresťanská Cirkev slávu a vďaku Presvätej Bohomatke, ktorá porodila Hospodina Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa. Jej Zborom sa toto sviatkovanie volá preto, lebo sa v ten deň schádzajú všetci verní, aby oslávili Ju, Matku Bohorodičku, a preto sa slávnostne, zborovo, slúži na Jej počesť. V Ochride bola oddávna obyčaj, že sa v predvečer druhého dňa Narodenia Christa slúžila večerňa len v Bohorodičnom chráme zvanom Čelnica. Všetko duchovenstvo s ľudom tu spoločne oslavovalo Prečistú Bohomatku.