26. august /8. september 2020

Juliánsky kalendár

Мч Адріана и Наталіи. Иконы Божія Матере Владимірскія.
2Кор (196) 12, 20 – 13, 2. Мк (17) 4, 24-34.

Novojuliánsky kalendár

ROŽDESTVO PRESVJATYJA BOHORODICY.
Utr. Ev. Lk (4) 1, 39-49, 56. Fil (240) 2, 5-11. Lk (54) 10, 38-42; 11, 27-28.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Adrián a Natália. Manželia, obaja zo vznešeného a bohatého rodu v Nikomédii. Adrián bol prétor a pohan, Natália bola tajná kresťanka. Obaja boli mladí a do mučeníckej smrti žili v manželstve len 13 mesiacov. Keď zákerný cisár Maximián navštívil Nikomédiu, nariadil, aby boli kresťania chytaní a vydaní na mučenia. Neďaleko mesta, v jednej jaskyni bolo schovaných 23 kresťanov. Niekto ich prezradil vladárom. Boli hrozne bičovaní volskými šľachami a palicami a tak hodení do väznice. Potom ich vyviedli z väznice a priviedli pred prétora, aby si zapísali ich mená. Adrián hľadel na týchto ľudí, zničených, ale trpezlivých, pokojných a krotkých. Zaprisahal ich, aby mu povedali, čo očakávajú od svojho Boha za toľké pretrpené mučenia. Oni mu hovorili o blaženstve spravodlivých v Božom kráľovstve. Keď to Adrián počul, opäť sa pozrel na tých ľudí, odrazu sa otočil k pisárovi a povedal mu: „Zapíš aj moje meno s týmito svätými, aj ja som kresťan!“ Keď sa o tom dopočul cisár, opýtal sa Adriána: „Vari si sa zbláznil?“ Na čo Adrián povedal: „Nezbláznil som sa, ale naopak, prišiel som k rozumu.“ Keď to počula Natália, veľmi sa potešila a keď Adrián s ostatnými sedeli v putách vo väznici, ona prišla a slúžila im všetkým; a keď jej manžela bičovali a mučili rôznymi spôsobmi, ona ho posilňovala, aby vydržal do konca. Po dlhých mučeniach a väznení prikázal cisár, aby do väznice priniesli nákovu a aby väzňom kladivom prebili ruky a nohy. To bolo aj vykonané a Adrián s 23 čestnými mužmi zomrel v preťažkých mukách. Jeho ostatky Natália preniesla do Carihradu a tam ich s úctou pochovala. Po niekoľkých dňoch sa jej sv. Adrián zjavil celý v žiare a kráse a pozval ju, aby aj ona prišla k Bohu a ona pokojne oddala svojho ducha Bohu.