25. november/8. december 2020

Juliánsky kalendár

Отданіе Введения.

Свмч. Климента, папы Римскaго. Св. Петра, архіеп. Александрійскаго. Св. Климента Охридскаго.
1Тим (286) 5, 11-21. Лк (87) 17, 26-37.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Patapija Egipetskaho. Ap. Sostena, Apollosa, Kify, Tichika, Epafrodita i Kesarja. Mčc. Antisy Rimskoj.

1Тim (286) 5, 11-21. Lk (87) 17, 26-37.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Kliment, ep. rímsky. Narodil sa v Ríme v kráľovskej rodine: bol súčasníkom sv. apoštolov. Jeho matku a dvoch bratov počas plavby po mori zaniesla búrka na rôzne strany; otec odišiel hľadať manželku a synov, no stratil sa aj on. Vtedy 24-ročný Kliment šiel na východ hľadať svojich rodičov a bratov. V Alexandrii spoznal apoštola Barnabáša, potom sa pripojil k apoštolovi Petrovi, ktorého už nasledovali jeho dvaja bratia, Faustín a Faustinián. Z Božej prozreteľnosti apoštol Peter natrafil na Klimentovu matku ako starú žobráčku a potom aj na jeho otca. Takto sa opäť stretla celá rodina a všetci sa ako kresťania vrátili do Ríma. Kliment sa už nevzdialil od veľkého apoštola, ktorý ho pred svojou smrťou ustanovil za episkopa. Po Petrovej mučeníckej smrti bol episkopom v Ríme Lín, potom Klit, obaja len krátky čas, potom Kliment. S plamennou horlivosťou spravoval Kliment Božiu cirkev a zo dňa na deň obracal na Christovu vieru veľký počet neveriacich. Určil aj sedem rýchlopiscov, aby písali životopisy kresťanských mučeníkov, ktorí v tom čase strádali za svojho Hospodina. Cisár Traján ho vyhnal do Chersonu, kde Kliment našiel okolo 2000 vyhnaných kresťanov. Všetci boli zamestnaní tesaním kameňa na jednom mieste bez vody. Kresťania privítali Klimenta s veľkou radosťou, stal sa pre nich živým prameňom útechy. Po jeho modlitbe vystrekla zo zeme voda a Kliment obrátil na kresťanstvo taký veľký počet neveriacich obyvateľov, že za jeden rok tam postavili 75 chrámov. Aby Kliment ďalej nešíril Christovu vieru, odsúdili ho na smrť a utopili v mori s kameňom na krku v roku 101. Jeho divotvorné ostatky boli vytiahnuté z mora až v čase sv. Cyrila a Metoda.