24. október/6. november 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Ареѳы и иже съ нимъ. Бл. Елезвоя, царя Еѳіопскаго.
Кол (261) 4, 10-18. Лк (50) 10, 1-15.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Pavla Ispovidnika, patr. Konstantinopoľskaho. Prep. Varlaama Chutynskaho. Sv. Germana, archiep. Kazanskaho.
Кol (261) 4, 10-18. Lk (50) 10, 1-15.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Areta. Tento svätý mučeník strádal za Christovu vieru s ďalšími 4000 kresťanmi, kňazmi, mníchmi a mníškami, mešťanmi, ženami a deťmi. Areta bol správcom mesta Negran v Omiritskej oblasti (južná Arábia) a mal 95 rokov keď strádal. Omiritskú oblasť vtedy spravoval nejaký Žid Dunaan, zlý prenasledovateľ kresťanov. Rozhodnutý úplne vykynožiť kresťanov zo svojej oblasti, obkľúčil kresťanské mesto Negran a najprv obyvateľom odkázal, že ak sa nezrieknu Christa, všetkých usmrtí. Obyvatelia uzatvorili brány, takže Dunaan dlho a neúspešne útočil na mestské hradby. Nespravodlivé knieža sa vtedy obyvateľom zaprisahalo, že im nič nespraví, len nech mu otvoria brány mesta, aby vošiel a zobral daň, ktorú mu dlhujú a že potom hneď odíde. Kresťania mu uverili a  brány otvorili. Krivoprísažný Žid vtedy k sebe zavolal starca Aretu so všetkými klerikmi a ďalšími váženými občanmi a všetkých ich dal sťať mečom. Následne vykonal hrozné vyvražďovanie po meste. Keď sa o tom dopočul byzantský cisár Justín, veľmi sa zarmútil a napísal list etiópskemu kráľovi Elezvojovi, aby vytiahol proti Dunaanovi s armádou a pomstil nevinnú kresťanskú krv. Elezvoj počúvol Justína, vytiahol s vojskom proti omiritskému kniežaťu, porazil ho, celú jeho armádu zahubil a jeho sťal mečom. Za omiritské knieža bol po Božom zjavení ustanovený nejaký zbožný človek Avramij a za omiritského archiepiskopa, znova podľa Božieho zjavenia, sv. Grigorij (pozri 19. december). V Negrane kresťania obnovili chrám Sv. Trojice, ktorý Dunaan spálil a postavili chrám sv. muč. Aretovi a ostatným negranským mučeníkom. Strádali a od Hospodina mučenícky veniec prijali v roku 523.