24. január/6. február 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Ксеніи Римляныни. Св. блаж. Ксеніи Петербургскія.
1 Петр (62) 4,12 – 5,5. Мк (57) 12, 38-44.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Vukola, ep. Smirnskaho. Mčc. Dorotei, Christiny, Kallisty a Teofila. Sv. Fotija, patr. Konstantinopoľskaho.
1Pt (62) 4, 12 – 5, 5. Mk (57) 12, 38-44.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Xénia. Narodila sa v Ríme ako jediná dcéra významného senátora. Privábená Christovou láskou nechcela vstupovať do manželstva, ako si to želali jej rodičia a aby sa tomu vyhla, potajomky utiekla z domu aj zo svojimi dvomi slúžkami a príduc na ostrov Koa, na miesto Milas, založila tu ženský monastier, v ktorom sa podvizala až do smrti. Napriek tomu, že bola slabou ženou, mala mužskú vytrvalosť v pôste, modlitbe a bdení. Často celú noc prebývala v modlitbe; bola oblečená najbiednejšie zo všetkých sestier a na chlieb, ktorý jedla, si často sypala popol z kadidla. V čase jej smrti (r. 450) sa ukázalo čudné zjavenie nad ženským monastierom: veniec z hviezd s krížom v strede, žiarivejším ako slnko. Od jej ostatkov mnohí chorí získali uzdravenie. Jej slúžky vo všetkom nasledovali príklad svojej igumeny a keď zomreli, boli podľa svojho želania pochované pri nohách blaženej Xénie.