24. december 2019/6. január 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 30-я. Навечеріе Рождества Христова. Прмчц. Евгеніи. Царские часы. День постный. Литургія св. Василія Великаго съ вечерней.

Евр (303) 1, 1-12. Лк (5) 2, 1-20.

Novojuliánsky kalendár

30. sedmica po Pjatidesjatnici.
BOHOJAVENIJE – KREŠČENIJE HOSPODNE.
Utr. Ev. Mk (2) 1, 9-11. Liturgia sv. Vasilija Velikaho.
Tit (302) 2, 11-14; 3, 4-7. Mt (6) 3, 13-17.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prepmuč. Eugénia a ďalší s ňou. Dcéra Filipa, eparchu celého Egypta. Narodila sa v Ríme. V tom čase boli kresťania vyhnaní z Alexandrie a žili mimo mesta. Dievčina Eugénia navštevovala kresťanov a celým srdcom prijala ich vieru. Utiekla od rodičov s dvomi svojimi eunuchmi, dala sa pokrstiť episkopom Elijom a preoblečená do mužského odevu vstúpila do mužského monastiera, kde prijala mníšstvo. Natoľko očistila svoje srdce dobrovoľným podvihom, že od Boha získala blahodať uzdravovania chorých. Tak uzdravila aj akúsi bohatú ženu Melantiu. Avšak potom chcela táto žena zviesť Eugéniu na telesný hriech, netušiac, že Eugénia je žena. Keď však bola zo strany Eugénie jednoznačne odmietnutá, táto zlá žena odišla z pomsty k eparchovi a oklebetila Eugéniu rovnako, ako to kedysi urobila Putifarova žena cnostnému Jozefovi. Eparcha nariadil, aby všetkých mníchov zviazali a uvrhli do temnice spolu s Eugéniou. Ale keď bola predvedená pred súd, sv. Eugénia sa svojmu otcovi odhalila ako jeho dcéra. Potešený Filip sa dal pokrstiť s celým svojim domom. A bol vybraný aj za alexandrijského episkopa. Keď sa o tom dopočul rímsky cisár, poslal zlého vojvodcu Terencia, ktorý prišiel do Alexandrie a tajne Filipa zabil. Sv. Eugénia sa potom presťahovala do Ríma so svojou matkou a bratmi. V Ríme nebojácne a horlivo obracala pohanov na pravú vieru, hlavne dievčatá. Tak priviedla k viere aj krásnu devu Vasiliu. Onedlho bola Vasilia za Christa sťatá, ako jej to Eugénia predpovedala. Potom sťali aj oboch Eugéniiných eunuchov, Prota a Jakinta. Nakoniec dostihla mučenícka smrť aj svätú Eugéniu. Kvôli jej blízkosti sa zrútil Dianin chrám. Mučitelia ju hodili najprv do vody, potom do ohňa, ale Boh ju zachránil. V temnici sa jej zjavil samotný Hospodin Isus a povedal jej, že bude umučená na deň Jeho Narodenia. Tak sa aj stalo. Sťali ju mečom 25. decembra 262 v Ríme. Po smrti sa Eugénia zjavila svojej matke vo veľkej sláve a utešila ju.