23. október/5. november 2020

Juliánsky kalendár

Ап. Іакова, брата Господня.
Кол (260) 4, 2-9. Лк (48) 9, 49-56.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Galaktiona i Epistimii. Ap. Patrova, Lina, Gaia i Filologa. Prep. Iony, archiep. Novgorodskaho.

Kol (260) 4, 2-9. Lk (48) 9, 49-56.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Jakub, brat Hospodinov. Je nazývaný bratom Hospodinovým, lebo bol synom spravodlivého Jozefa, snúbenca Presvätej Bohorodičky. Keď bol spravodlivý Jozef pred smrťou, rozdelil svoj majetok svojim synom a jednu časť chcel prideliť aj Hospodinovi Isusovi, synovi Presvätej Devy Márie; ale všetci bratia sa proti tomuto rozhodnutiu postavili, lebo Isusa nepovažovali za svojho brata. Jakub však Isusa veľmi ľúbil a povedal, že mu dá zo svojho dielu. A preto sa on nazýva bratom Hospodinovým. Jakub bol od počiatku vždy oddaný Hospodinovi Isusovi. Podľa tradície šiel s Presvätou Devou a Jozefom aj do Egypta, keď chcel Herodes zabiť novorodeného Kráľa. Len čo Jakub počul Christovo učenie, okamžite podľa neho začal žiť. Hovorí sa o ňom, že celý život nejedol masť ani olej a žil len z chleba a vody. Do konca svojho života bol panic. V noci veľa bdel a modlil sa k Bohu. Hospodin ho začlenil medzi Svojich 70 apoštolov. Po Svojom slávnom zmŕtvychvstaní sa mu Hospodin Isus zjavil osobitne, ako o tom svedčí sv. apoštol Pavel (1Kor 15). Bol episkopom v Jeruzaleme 30 rokov a horlivo spravoval Božiu cirkev. Pod Hospodinovým vnuknutím zostavil prvú liturgiu, ktorá však bola pre neskorších kresťanov príliš dlhá, takže ju musel skracovať sv. Vasilij a sv. Ján Zlatoústy. Mnohých Židov a Grékov obrátil ku Christovej viere. Aj samotní neverní Židia sa čudovali jeho spravodlivosti a nazývali ho Jakubom Spravodlivým. Ale keď sa stal veľkňazom Anan, rozhodol sa s ďalšími židovskými staršími zabiť Jakuba ako Christovho zvestovateľa. Raz na sviatok Paschy, keď sa do Jeruzalema zišlo veľa ľudí, povedali mu židovskí starší, aby vyšiel na strechu chrámu a hovoril proti Christovi. Sv. Jakub sa vyštveral hore a začal hovoriť ľudu o Christovi ako Božom Synovi a pravom Mesiášovi, o Jeho zmŕtvychvstaní a Jeho večnej sláve na nebesiach. Rozhnevaní kňazi a starší ho zhodili zo strechy, takže sa veľmi zranil, ale ešte zostal nažive. Vtom k nemu pribehol nejaký človek a udrel ho po hlave tak silno, že mu až mozog vyšiel z hlavy. A tak zomrel mučeníckou smrťou tento preslávny apoštol Christov a presídlil sa do kráľovstva svojho Hospodina. Jakub mal 63 rokov keď strádal za svojho Hospodina.