22. júl/4. august 2020

Juliánsky kalendár

Св. равноап. Маріи Магдалины. Пренесеніе мощей свмч. Фоки, еп. Синопійскаго.
1Кор (152) 12, 12-26. Мф (76) 18, 18-22; 19, 1-2, 13-15.

Novojuliánsky kalendár

Sv. 7-mi otrokov Efesskich. Prmčc. Evdokii.
1Коr (152) 12, 12-26. Мt (76) 18, 18-22; 19, 1-2, 13-15.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Mária Magdaléna. Apoštolom rovná myronosica. Pôvodom z mesta Magdala pri Genezaretskom jazere, z kmeňa Isacharovho. Bola mučená siedmimi zlými duchmi, od ktorých ju oslobodil Hospodin Isus a učinil ju zdravou. Verná nasledovníčka a služobníčka Hospodinova počas Jeho pozemského života. Na Golgote pod krížom stála aj Magdaléna a veľmi žialila spolu s Presvätou Bohorodičkou. Po Hospodinovej smrti trikrát navštívila Jeho hrob. A keď Hospodin vstal z mŕtvych, dvakrát Ho videla: raz ona sama a druhýkrát s ostatnými ženami myronosicami. Putovala do Ríma, predstúpila pred Cézara Tibéria a odovzdajúc mu na červeno zafarbené vajce, pozdravila ho slovami: „Christos voskrese!“ Zároveň pred cisárom obvinila Piláta za jeho nespravodlivé odsúdenie Hospodina Isusa. Jej obvinenie cisár prijal a Piláta premiestnil z Jeruzalema do Gálie, kde tento nespravodlivý sudca v  ťažkej chorobe a  cisárovej nemilosti zomrel. Z Ríma sa potom vrátila do Efezu k sv. Jánovi Bohoslovovi, ktorému pomáhala v diele zvestovania Evanjelia. S veľkou láskou k zmŕtvychvstalému Hospodinovi a veľkou horlivosťou zvestovala Evanjelium svetu ako skutočný Christov apoštol. Pokojne zosnula v Efeze a podľa tradície bola pochovaná v tej istej jaskyni, v ktorej bolo pochovaných aj sedem mládencov, zázračne uspaných na stáročia, potom oživených a znova zomrelých (pozri 4. august). Ostatky sv. Magdalény boli neskôr prenesené do Carihradu. Neďaleko Getsemanskej záhrady sa nachádza prekrásny ruský chrám zasvätený sv. Márii Magdaléne.