21. september/4. október 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 17-я. Гласъ 8. Отданіе Воздвиженія. Ап. Кодрата. Св. Димитрія, митр. Ростовскаго.

Утр. ев. 6 Лк (114) 24, 36-53.
Гал (203) 2, 16-20. Мк (37) 8,34 – 9,1. 2Кор (182) 6,16 – 7,1. Мф (62) 15, 21-28.

Novojuliánsky kalendár

17. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 8. Svmč. Ieroteja, ep. Atinskaho. Prep. Ammona Egipťanina. Sv. Gurija, archiep. Kazanskaho. Sv. Varsоnоfija, ep. Тverskaho.
Utr. Ev. 6 Lk (114) 24, 36-53. 2Коr (182) 6, 16 – 7, 1. Мt (62) 15, 21-28.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. apoštol Kodrat. Jeden zo Sedemdesiatich. Učeník veľkých apoštolov. Zvestoval Evanjelium v Aténach a bol episkopom najprv v Aténach po sv. Publiovi a potom v meste Magnézia. Bol veľmi učený v svetskej múdrosti a bohatý blahodaťou Ducha Svätého. Jeho životopisec o ňom hovorí: „Bol ako ranná hviezda medzi oblakmi“ (Sirach 8, 6); oblaky boli temné helénske pohanstvo, bez svetla zbožnosti; a sv. apoštol Kodrat im (Helénom) zažiaril skrze Božie slovo ako veľké svetlo. Osvetlil tmu, odstránil poškvrnené obety, zničil modly a modlitbou zbúral démonské chrámy. Ale tma vždy nenávidí svetlo; tak aj pohania znenávideli svätého Kodrata. Najprv ho kameňovali, ako kedysi Židia sv. Štefana, potom ho uvrhli do väzenia, vôbec mu nedávali chlieb až kým nevypustil svoju svätú dušu a nepresídlil sa do kráľovstva Christa Boha svojho. Sv. Kodrat napísal obranu kresťanstva a odovzdal ju cisárovi Adriánovi. Táto obrana tak zaúčinkovala na pohanského cisára, že nariadil, aby kresťanov neprenasledovali bez konkrétnych previnení. Sv. Kodrat trpel okolo roku 130. Je pochovaný v Magnézii, kde aj strádal.