21. október/3. november 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Иларіона Великаго. Св. Иларіона, еп. Меглинскаго.
Кол (256) 2, 20 – 3, 3. Лк (44) 9, 23-27.

Novojuliánsky kalendár

Svmč. Akepsimy episkopa, Iosifa presvitera i Aitala diakona.
Kol (256) 2, 20 – 3, 3. Lk (44) 9, 23-27.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Ilarion Veľký. Tak ako ruža vyrastie v tŕní, tak sa tento veľký svätec narodil pohanským rodičom v dedine Tavata, neďaleko palestínskej Gazy. Rodičia ho poslali na štúdiá do Alexandrie, kde nadaný mládenec rýchlo načerpal svetskú učenosť a duchovnú múdrosť. Keď spoznal Hospodina Christa a dal sa pokrstiť, želal si úplne sa odovzdať službe Hospodinovi. S týmto želaním v srdci Ilarion navštívil sv. Antonija v púšti a stal sa jeho učeníkom. Potom sa vrátil do svojej vlasti a podvizal sa neďaleko Majumu pri Gaze. Démoni ho ľakali rôznymi hrôzami, ale on ich modlitbou k Bohu a znamením kríža vždy prekonal a vyhnal. Zišlo sa okolo neho mnoho milovníkov duchovného života a tak sa sv. Ilarion stal pre Palestínu tým, čím bol pre Egypt sv. Antonij. Boží učiteľ, nepoľavujúci podvižník, ohromný divotvorca. Ilarion bol uznávaný nielen kresťanmi, ale aj pohanmi. Bojac sa ľudskej chvály hovoril cez slzy: „Beda mi, prijal som na zemi svoju odmenu!“ – utekal z miesta na miesto, len aby sa ukryl pred ľuďmi a zostal tam sám so svojou dušou a Bohom. Tak sa presídľoval a nejaký čas žil v Egypte, Sicílii, Dalmácii a nakoniec na Cypre, kde sa aj skončil jeho život plný námahy okolo roku 372, v 80. roku života. Divotvorné ostatky sv. Ilariona preniesol jeho učeník Isychij do Palestíny a uložil ich do monastiera, ktorý založil.