20. október/2. november 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 21-я.

Вмч. Артемія. Пр. исп. Гавріила Ургебадзе.
Кол (255) 2, 13-20. Лк (43) 9, 18-22.

Novojuliánsky kalendár

22. sedmica po Pjatidesjatnici.
Mč. Akindina, Pigasija, Aftonija, Elpidifora i Anempodista.
Kol (255) 2, 13-20. Lk (43) 9, 18-22.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. veľkomuč. Artemij. Tento slávny svätec bol pôvodom Egypťan a prvý vojvodca cisára Konštantína Veľkého. Keď sa cisárovi Konštantínovi zjavil víťazný Kríž obkolesený hviezdami, aj Artemij videl tento kríž, uveril v Hospodina Christa a dal sa pokrstiť. Neskôr, v časoch cisára Konstanca, ho tento cisár poslal do Grécka, aby preniesol ostatky sv. Andreja z Patrasu a sv. Lukáša z Téb do Carihradu, čo vojvodca Artemij s radosťou vykonal. Potom bol Artemij ustanovený za augustála a cisárskeho námestníka v Egypte a v tomto postavení ostal aj v časoch Konstanca, Konštantínovho syna a určitú dobu aj za cisára Juliána Odpadlíka. Keď tento cisár, ktorý odstúpil od Boha, šiel do vojny proti Peržanom, zastavil sa v Antiochii a nariadil, aby aj Artemij prišiel so svojou armádou do Antiochie. Artemij poslúchol. Vtedy dal cisár mučiť dvoch kresťanských kňazov, Eugenija a Makarija. Keď to sv. Artemij videl, vzbúril sa z celého srdca, prišiel pred cisára a povedal mu: „Prečo, cisár, tak neľudsky mučíš nevinných a Bohu zasvätených mužov a prečo ich nútiš, aby sa zriekli Pravoslávnej viery?“ A Artemij ešte cisárovi predpovedal: „Tvoja záhuba je už blízko.“ Rozhnevaný cisár poslal týchto dvoch čestných kňazov do vyhnanstva v Arábii, kde onedlho zomreli a vojvodcovi Artemijovi zobral vojenské hodnosti a nariadil, aby ho bičovali a trhali. Celého doráňaného a zakrvaveného Artemija hodili do temnice, kde sa mu zjavil samotný Hospodin Christos, uzdravil ho a utešil. Potom cisár nariadil, aby ho natiahli na jeden kameň a druhým ťažkým kameňom ho privalili, takže sa telo sv. Artemija celé roztrieštilo a sploštilo ako doska. Nakoniec mu odsekli hlavu v roku 362. Cisár Julián tiahol proti Peržanom a hanebne zahynul, ako mu to aj sv. Artemij predpovedal.