20. január/2. február 2020

Juliánsky kalendár

НЕДѢЛЯ 33-я. Гласъ 8. Пр. Евѳимія Великаго. Св. Евѳимія, патр. Болгарскаго.

Утр. ев. 11 Ин (67) 21, 15-25.
1Тим (285) 4, 9-15. Лк (94) 19, 1-10. /Недѣля о Закхeѣ/

Novojuliánsky kalendár

33. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 8. SRITENIE HOSPODNE.
Utr. Ev. Lk (8) 2, 25-32. 1 Tim (285) 4, 9-15. Lk (94) 19, 1-10. /ned. o Zakch./ Jev (316) 7, 7-17. Lk (7) 2, 22-40.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Eutímij Veľký. Narodil sa v arménskom meste Melitini neďaleko rieky Eufrat okolo roku 377 zámožným a významným rodičom. Syn jedináčik, narodený po modlitbe svojej matky Dionisije, ktorá mala nejaké nebeské videnie o Eutímojovom narodení. Od mladosti sa podvizal najprv neďaleko svojho mesta a potom keďže navštívil Jeruzalem vo svojich 29 rokoch, v púšti medzi Jeruzalemom a Jerichom nazvanej Fare. Celé dni a noci naplňoval modlitbou, rozmýšľaním o Bohu, rozjímaním a telesnou prácou. Okolo neho sa zišli mnohí učeníci, z ktorých sú niektorí slávni svätci ako: Kyriak Otšelník, Sáva Posvätený, Teoktist a iní. Božou milosťou to bol veľký divotvorca: vyháňal démonov, liečil ťažké choroby, vyviedol vodu na púšti, rozmnožil chlieb, prorokoval. Mníchov učil láske k práci hovoriac: „Keď jete chlieb bez svojej námahy znamená to, že jete cudziu prácu.“ Keď sa niektorí mladí bratia chceli postiť viac ako ostatní, zabránil im v tom a nariadil, aby prichádzali k spoločnému stolu, a takto nespyšneli kvôli svojmu prísnejšiemu pôstu. A ešte hovoril, že pre mnícha nie je dobré prechádzať z miesta na miesto, lebo: „Strom, ktorý sa často presádza, neprináša plody.“ Kto chce činiť dobro, môže ho činiť na tom mieste, kde sa nachádza. O láske hovoril: „Čo znamená soľ pre chlieb, to znamená láska pre ostatné cnosti.“ Prvý týždeň Veľkého pôstu odchádzal do púšte, kde ostával v mlčanlivosti a rozjímaní o Bohu až do Paschy. Počas jeho života bola v blízkosti jeho jaskyne postavená obrovská lavra, ktorá bola po stáročia preplnená mníchmi ako úľ včelami. Jeho posledné prikázanie bolo, aby sa v monastieri dodržiavala pohostinnosť a nech monastierska brána nebude nikdy zatvorená. Zosnul vo svojich 97 rokoch života. Na jeho pohrebe bol aj jeruzalemsky patriarcha Anastasij. Patriarcha celý deň čakal, pokiaľ ohromná masa ľudí pobozká ostatky zosnulého svätca a až večer mohli pohreb dokončiť. Na siedmy deň po smrti sa Eutímij zjavil svojmu učeníkovi Dometijanovi celý svetlý a radostný. Prep. Eutímij bol skutočný syn svetlosti. Zosnul v roku 473.