20. február/4. marec 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Льва, еп. Катанскаго.
На лит. прежд. Даров Быт 1, 24 – 2, 3. Прит 2, 1-22.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Gerasima Iordanskaho. Mč. Pavla i Juliji. Prenesenije moščej sv. kňazja Vjačeslava Češskaho.
Na 6. časi. Is 2, 3-11. Na lit. Preždeosv. Darov Byt 1, 24 – 2, 3. Prit. 2, 1-22.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Lev, episkop katanský. Pod vulkanickým pohorím Etna, v meste Katany, bol svätý Lev dobrým pastierom a milosrdným učiteľom ľudí. Prejavoval veľkú starostlivosť o chorých a siroty. Aj jeho horlivosť za vieru bola rovnako veľká ako jeho milosrdenstvo k bezmocným. V tom meste sa raz objavil nejaký mág Iliodor, ktorý zavádzal ľud rôznymi fantáziami a veľmi rozvracal mládež. Raz počas Služby Božej vošiel do chrámu a začal predvádzať svoje kúzla. Svätý Lev prišiel k nemu, zviazal ho jedným koncom svojho omoforu a vyviedol von na mestskú tržnicu. Tu nariadil naložiť veľký oheň a keď sa rozhorel, postavil sa uprostred neho a vtiahol do ohňa aj Iliodora. Ten celý zhorel, ale Lev zostal živý a nedotknutý. Všetci, ktorých Iliodor oklamal, aj tí, čo v ňom videli nejaké božstvo, sa zahanbili. A o milosrdnom a horlivom Levovi sa po celom kráľovstve roznieslo, že je veľký divotvorca, ktorý svojimi svetlými zázrakmi pomáha ľuďom. Keď ukončil svoju životnú púť, presídlil sa dušou k Hospodinovi a z jeho ostatkov začalo vytekať uzdravujúce myro. Zosnul v 8. stor.