2./15. október 2020

Juliánsky kalendár

Свмч. Кипріана. Мчц. Іустины. Блаж. Андрея, Христа ради юродиваго.

Фил (238) 1, 20-27. Лк (23) 6, 12-19.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Evtimija Novaho. Prmč. Lukiana, presvitera Antiochijskaho. Sv. Iоanna i Diоnisija, ep. Suzdaľskich.

Fil (238) 1, 20-27. Lk (23) 6, 12-19.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Svmuč. Cyprián a deva Justína. Cyprián sa presídlil z Kartága do Antiochie, kde žila aj Justína so svojimi rodičmi, Edesijom a Kleodoniou. Edesij bol pohanský žrec a celý jeho dom bol pohanský. Justína, chodiac po kresťanských chrámoch, spoznala pravú vieru, obrátila k Hospodinovi Christovi aj svojho otca a matku. Všetci traja prijali krst od episkopa Optata. Cyprián bol mág, mal spojenie s nečistými duchmi a veštil. Nejakému roztopašnému pohanskému mládencovi Aglaidovi sa veľmi zapáčila krása sv. Justíny, a keďže ho ona jednoznačne odmietla, chcel ju preľstiť a získať čarami, a preto vyhľadal pomoc u Cypriána. Ten navádzal na Justínu zlých duchov, jedného za druhým, aby u nej rozpálili nečistú vášeň k Aglaidovi, ale nebol pri tom vôbec úspešný, lebo svätá Justína znamením kríža a modlitbou odháňala od seba zlých duchov. Takto Cyprián spoznal silu kríža a sám sa dal pokrstiť. Po čase sa stal presbyterom a episkopom. Nazlostení pohania obvinili jeho aj Justínu a oboch ich odovzdali na súd v Damasku, potom ich mučili a sťali v Nikomédii koncom 3. storočia.