19. september/2. október 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Трофима, Савватія и Доримедонта.
Еф (226) 4, 17-25. Мк (53) 12, 1-12.

Novojuliánsky kalendár

Svmč. Kipriana. Mčc. Iustiny. Blaž. Andreja, Christa radi jurodivaho.
Еf (226) 4, 17-25. Мk (53) 12, 1-12.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Trofim, Savatij a Dorimedont. V časoch cisára Prova, v 3. storočí, keď Antiochiu spravoval nejaký Atik, prišli tam dvaja kresťania, Trofim a Savatij, obaja vážení a čestní občania. Práve vtedy začali nečisté oslavy a obetovanie modle Apolóna v Dafni pri Antiochii. Atik sa obzvlášť snažil, aby sa všetci obyvatelia zúčastnili na týchto oslavách. Keď niektorí zistili, že sa na nich cudzinci Trofim a Savatij nezúčastnili, oznámili to Atikovi. Ten ich predviedol pred súd a keď sa nezriekli Christa, podrobil ich mučeniam. Keď zbil a dokatoval Trofima, poslal ho do Frígie nejakému Dionisiovi, ešte horšiemu mučiteľovi kresťanov. Sám vyviedol z temnice Savatija a začal ho súdiť. Keď sa ho mučiteľ opýtal, kto je a akú má hodnosť, on odpovedal: „Moja hodnosť, dôstojnosť, domovina, sláva aj bohatstvo je Christos, Syn Boží, vždy živý, Ktorého prozreteľnosťou stojí a spravuje sa celý svet.“ Za toto vyznanie ho bili, trhali a rezali železom, pokiaľ sa mu neukázali kosti. Pri týchto mučeniach aj skonal. Aj Trofima mučiteľ Dionisij podrobil veľkým mukám a držal ho v temnici kvôli ešte väčším mukám. Vtedy k nemu do väzenia prišiel a slúžil mu senátor Dorimedont, tajný kresťan. Keď sa o tom mučiteľ dozvedel, začal ich mučiť oboch rovnako a nakoniec ich hodil zverom, ale tie sa ich ani nedotkli. Svätý Dorimedont naschvál dráždil medvedicu ťahajúc ju za uši, aby ho roztrhala, ale medvedica bola aj pri tom všetkom krotká. Nakoniec mučiteľ nariadil, aby sv. Trofimovi aj Dorimedontovi mečom odsekli hlavy. Duše týchto svätých mučeníkov teraz kraľujú na nebesiach.