19. apríl/2. máj 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Іоанна Ветхопещерника. Блаж. Матроны Московскія.

Дѣян (15) 5, 21-33. Ин (19) 6, 14-27.

Novojuliánsky kalendár

Sv. Atanasija Velikaho, archiep. Aleksandrijskaho.
Dij (15) 5, 21-33. Jn (19) 6, 14-27.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Ján Vetchopeščernik. Podvizal sa v tzv. Vetchej Peščere alebo Lavre Charitona Veľkého v Palestíne. Zamilujúc si Hospodina Christa celým srdcom, celou dušou a celou svojou mysľou, začal od mladosti putovať po svätých miestach a počúvať ponaučenia a rady svätých ľudí. Nakoniec sa usídlil v Charitonovej jaskyni, kde sa oddal tvrdému podvihu, stráviac dni a roky v pôste, modlitbe a bdení, neustále mysliac na smrť a učiac sa pokore. Ako dobre dozretý plod bol cez smrť obratý a presídlený do raja. Žil a zosnul v 8. stor.