17./30. máj 2020

Juliánsky kalendár

Ап. Андроника и ​Іуніи.
Дѣян (43) 20, 7-12. Ин (48) 14, 10-21.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Isaakija, ig. Dalmatskaho.
Sk (43) 20, 7-12. Jn (48) 14, 10-21.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. ap. Andronik. Jeden zo Sedemdesiatich. Príbuzný apoštola Pavla, ako to aj samotný Pavel píše (Rim 16, 7), spomínajúc aj sv. Júniu, Andronikovu pomocníčku. Andronik bol ustanovený za episkopa Panónie, no neprebýval na jednom mieste, ale zvestoval Evanjelium po celej Panónii. So sv. Júniou sa mu podarilo priviesť mnohých ku Christovi a zboriť mnohé pohanské chrámy. Obaja mali blahodаtnú moc divotvorstva, ktorou vyháňali démonov z ľudí a uzdravovali každú chorobu a každú bolesť. Obaja strádali za Christa, a tak prijali dvojnásobný veniec: apoštolstva a mučeníctva. Ich sväté ostatky boli nájdené v eugénijskom kraji. (pozri 22. február)