17./30. január 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Антонія Великаго. Новомч. Георгія Іоаннинскаго.
Иак (56) 4, 7 – 5, 9. Мк (52) 11, 27-33.

Novojuliánsky kalendár

SOBOR TRECH SVJATITELEJ – VASILIJA VELIKAHO, GRIGORIJA BOHOSLOVA A IOANNA ZLATOUSTAHO.
Svmč. Ippolita, papy Rimskaho.
Utr. Ev. Jn (36) 10, 9-16. Jev (334) 13, 7-16. Мt (11) 5, 14-19.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Antonij Veľký. Egypťan, narodený okolo roku 250 v  dedine Komi neďaleko Heraklei. Po smrti svojich šľachetných a bohatých rodičov si rozdelil zdedený majetok so svojou maloletou sestrou, ktorú nechal v opatere u  príbuzných. Svoj podiel rozdal chudobným a vo svojich 20-tich rokoch sa zasvätil podvižnickému životu, po ktorom túžil od detstva. Najprv sa podvizal v blízkosti svojej dediny. Keďže sa chcel vyvarovať vyrušovaniu ľuďmi, vzdialil sa do púšte na brehu Červeného mora, kde ako zatvorník strávil 20 rokov. Nehovoriac s nikým okrem Boha cez neprestajnú modlitbu, rozmýšľanie a uvažovanie, trpezlivo prekonával nevýslovné démonské pokušenia. Jeho sláva sa rozniesla do celého sveta a zišlo sa okolo neho množstvo učeníkov, ktorých nasmeroval na cestu spasenia svojim príkladom i poučeniami. Počas 85 rokov svojho podvižníckeho života iba dva razy odišiel do Alexandrie. Prvýkrát hľadajúc mučeníctvo počas prenasledovania Cirkvi a po druhýkrát na pozvanie sv. Atanasija, aby vyvrátil klebetu árianov, že vraj aj on je prívrženec Áriovej herézy. Zosnul v 105. roku svojho života a zanechal za sebou celé vojsko učeníkov a nasledovníkov. Aj keď bol Antonij bez vzdelania, bol radcom a učiteľom najučenejších ľudí toho času, ako boli napríklad sv. Atanasij Veľký. Keď ho nejakí helénski filozofi pokúšali knižnou múdrosťou, zahanbil ich Antonij otázkou: „Čo je staršie: rozum alebo kniha? A čo (z týchto dvoch) je príčinou toho druhého?“ Zahanbení filozofi sa rozišli, lebo videli, že oni majú iba knižné znalosti bez múdrosti a Antonij má múdrosť. Hľa, to je človek, ktorý dosiahol dokonalosť, akú len človek môže na zemi nadobudnúť. Hľa, vychovávateľ vychovávateľov a učiteľ učiteľov, ktorý celých 85 rokov napravoval seba, lebo iba tak mohol napraviť aj iných. Naplnený mnohými rokmi a veľkými skutkami Antonij zosnul v Hospodinovi v roku 335.