15./28. júl 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Кирика и Іулиты​. Св. равноап. Владимира, въ Крещеніи Василія, кн. Кіевскаго. Пр. Іова Угольскаго.
1Кор (144) 10, 5-12. Мф (66) 16, 6-12.
Св. Владимиру: Гал (200) 1, 11-19. Ин (35) 10, 1-9.

Novojuliánsky kalendár

Ap. Prochora, Nikanora, Timona i Parmena diakonov.
1Kor (144) 10, 5-12. Mt (66) 16, 6-12.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Kirik a Julita. Táto svätá bola zo šľachtického rodu. Zamlada ovdovela a zostala s novorodeným chlapcom Kirikom. Žila v likaonskom meste Ikonia a celá bola oddaná Christovej viere. Svojho syna dala pokrstiť hneď po narodení a keď mal tri roky, naučila ho toľko viere a modlitbám, koľko bolo dieťa v jeho veku schopné prijať. Keď Dioklecián nariadil prenasledovanie kresťanov, v Ikonii bolo preliatej veľa nevinnej krvi. Julita zobrala svojho syna a ukryla ho pred hnevom pohanov do mesta Seleukia. Ale ani tam nebolo lepšie. Julita bola chytená a ako kresťanka predvedená pred sudcu. Keďže chrabro vyznala svoju vieru v Hospodina Isusa, sudca, aby ju rozžialil a zakolísal vo viere, zobral jej dieťa na ruky a začal ho hladiť. Ale Kirik nahlas kričal: „Ja som kresťan, pusť ma k mame!“ a začal rúčkami škriabať sudcu odvracajúc od neho svoju tvár. Sudca sa rozhneval, hodil dieťa o zem a kopol ho. Dieťa sa skotúľalo po kamenných schodoch a oddalo svoju svätú a nevinnú dušu Bohu. Keď Julita uvidela ako Kirik strádal ešte pred ňou, bola radostná a ďakovala Bohu, že jej syna uznal hodným mučeníckej koruny. Po mnohých mukách bola aj Julita sťatá mečom v roku 304. Ostatky sv. Kirika a Julity sú do dnešného dňa divotvorné. Jedna časť ostatkov týchto svätých sa nachádza v Ochride, v chráme sv. Bohorodičky Bolničskej.