14./27. september 2020

Juliánsky kalendár

ВОЗДВИЖЕНІЕ ЧЕСТНAГО И ЖИВОТВОРЯЩAГО КРЕСТА. Постный день.
Утр. ев. Ин (42) 12, 28-36. 1 Кор (125) 1, 18-24.
Ин (60) 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.

Novojuliánsky kalendár

16. NEDIĽA PO PJATIDESJATNICI. Hlas 7.

Mč. Kalistrata i druhich. Ap. Aristarcha i Ziny. Prep. Savvatija Soloveckaho.

Utr. Ev. 5 Lk (113) 24, 12-35. 2Коr (181) 6, 1-10. Мt (105) 25, 14-30.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Vozdviženije čestného Kríža. V tento deň sa oslavujú dve udalosti súvisiace s čestným Krížom: prvou je nájdenie čestného Kríža na Golgote a druhou vrátenie čestného Kríža z Perzie späť do Jeruzalema. Keď sv. cisárovná Helena putovala po Svätej zemi, zaumienila si, že bude hľadať čestný Christov Kríž. Nejaký židovský starec, menom Júda, jediný poznal miesto, kde sa Kríž nachádza. Prinútený cisárovnou jej povedal, že Kríž je zakopaný pod chrámom Afrodity, ktorý na Golgote postavil cisár Adrián. Cisárovná nariadila, aby ten pohanský chrám zbúrali a keď začali kopať do hĺbky, našli tri kríže. Kým bola cisárovná na pochybách ako rozpoznať Christov Kríž, prechádzal okolo toho miesta smútočný sprievod. Vtedy patriarcha Makarij riekol, aby na mŕtveho položili postupne všetky kríže. Keď položili prvý a druhý kríž, mŕtvy zostal nehybne ležať, ale keď naň položili tretí Kríž, mŕtvy ožil. Podľa toho zistili, že je to čestný a životodarný Christov Kríž. Položili ho potom aj na jednu chorú ženu, ktorá ozdravela. Vtedy patriarcha pozdvihol Kríž, aby ho videl všetok ľud a ten so slzami spieval: „Hospodi pomiluj!“ Cisárovná Helena dala zhotoviť truhlu zo striebra a čestný Kríž položila do nej. Neskôr kráľ Chozroj, ktorý ovládol Jeruzalem, odviedol mnoho ľudí do zajatia a odniesol do Perzie aj Hospodinov Kríž, ktorý tam zostal 14 rokov. V roku 628 grécky cisár Herakleos porazil Chozroja a so slávou vrátil Kríž do Jeruzalema. Cisár Herakleos vojdúc do mesta, niesol Kríž na svojich pleciach. Avšak odrazu cisár zastal a nemohol urobiť ani krok. Patriarcha Zachariáš videl anjela, ktorý cisárovi bránil pokračovať niesť Kríž v prepychovom cisárskom oblečení po ceste, po ktorej šiel Hospodin bosý a ponížený. O tomto videní patriarcha povedal cisárovi. Tak sa cisár zobliekol a v biednych šatách a bosý zobral Kríž, vyniesol ho na Golgotu a uložil v chráme Zmŕtvychvstania na radosť a útechu celého kresťanského sveta.