14./27. marec 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Венедикта Нурсійскаго.

На 6. часѣ Ис 10, 12-20. На лит. прежд. Даров Быт 12, 1-7. Прит 14, 15-26.

Novojuliánsky kalendár

Mčc. Matrony Sоlunskija. Mč. Manuila i Teodosija. Svmč. Irineja, ep. Sirmijskaho.
Na 6. hod. Iz 29, 13-22. Na lit. Preždeosv. Darov Gen 12, 1-7. Prísl 14, 15-26.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Prep. Benedikt. Narodil sa bohatým a významným  rodičom v nursijskej oblasti Talianska v roku 480. V škole sa dlho nezdržal, lebo sám videl, že kvôli vzdelaniu môže stratiť „veľkú múdrosť svojej duše“. Odišiel zo školy ako „nevyučený mudrc a rozumný neznalec“. Utiekol do monastiera, kde ho inok Roman postrihol na mnícha, potom sa utiahol na strmú horu, kde v jaskyni zostal vyše troch rokov vo veľkej starostlivosti o svoju dušu. Roman mu nosil chlieb a spúšťal ho popri strmej skale na povraze priamo do jeho jaskyne. Keď sa o ňom po okolí rozniesla zvesť, odišiel z tej jaskyne, aby utiekol pred ľudskou slávou. Bol voči sebe veľmi tvrdý. Raz, keď ho napadol nečistý duch telesnej vášne, nahý sa kotúľal po žihľave a tŕní, až kým zo seba neodstránil akúkoľvek myšlienku na ženu. Boh ho obdaroval mnohými duchovnými darmi: bol prozorlivý, uzdravoval, vyháňal zlých duchov, kriesil mŕtvych, zjavoval sa iným v skutočnosti aj v snoch. Raz predvidel, že mu núkajú pohár s vínom, kde bol jed, prežehnal pohár a ten praskol. Založil 12 monastierov a v každom z nich bolo na počiatku 12 mníchov. Neskôr vznikol zvláštny rád benediktínov, ktorý v rímskej cirkvi existuje dodnes. Šesť dní pred smrťou nariadil, aby otvorili jeho už skôr pripravený hrob, lebo svätec predvidel, že jeho koniec je blízko. Zvolal všetkých mníchov, poučil ich a oddal svoju dušu Hospodinovi, ktorému verne slúžil v chudobe a čistote. Jeho vlastná sestra Scholastika, žijúca v jednom ženskom monastieri, sa podľa vzoru svojho brata tiež sama veľmi duchovne podvizala a dospela k vysokej duchovnej dokonalosti. Keď svätý Benedikt oddal svoju dušu Bohu, dvaja mnísi, jeden na ceste a druhý zase vo vzdialenej kélii pri modlitbe, mali v tom istom čase rovnaké videnie: cesta od zeme k nebu bola vyložená drahocennými látkami a osvetlená po stranách zástupmi ľudí; na konci tej cesty stál nejaký človek neopísateľnej krásy a svetlosti, ktorý im povedal, že táto cesta je pripravená pre Bohumilého Benedikta. Po tomto videní obaja títo bratia pochopili, že ich dobrý igumen odišiel z tohto sveta. Zosnul pokojne v roku 543 a presídlil sa do večného kráľovstva Kráľa Christa.