13./26. september 2020

Juliánsky kalendár

Суббота пред Воздвиженіeм. Предпразденство Воздвиженія. Память обновленія храма Воскресенія. Свмч. Корнилія сотника.

1Кор (126) 2, 6-9. Мф (39) 10, 37 – 11, 1.
1Кор (146) 10, 23-28. Мф (101) 24, 34-44.

Novojuliánsky kalendár

PRESТAVLENIE SV. AP. I EV. IOANNA BOHOSLOVA.
Utr Ev. Jn (67) 21, 15-25.
1Kor (146) 10, 23-28. Mt (101) 24, 34-44. 1Jn (73) 4, 12-19. Jn (61) 19, 25-27.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Posvätenie chrámu Christovho Vzkriesenia. Keď sv. cisárovná Helena našla Hospodinov Kríž v Jeruzaleme, pri tejto príležitosti sa vo svätom meste zdržala dlhšie a postavila chrám v Getsemani, v Betleheme, na Olivovej hore ako aj na ďalších miestach, ktoré boli významné v živote a diele Hospodina Isusa Christa. A na Golgote, kde sa našiel úctyhodný Kríž, začala stavať obrovský chrám, pod strechou ktorého sa nachádzalo aj samotné lebečné miesto, kde bol Hospodin ukrižovaný, ako aj miesto, kde bol pochovaný. Pod jednou strechou chcela sv. cisárovná zjednotiť miesto Jeho utrpenia s miestom Jeho slávy. Avšak Helena zosnula v Hospodinovi predtým, než bol tento veľkolepý chrám dokončený. V roku dokončenia chrámu práve Konštantín oslavoval tridsiate výročie svojej vlády. A tak sa posvätenie chrámu a oslavy cisárovho jubilea uskutočnili v ten istý deň, 13. septembra 335. V tom čase zasadal v Tyre miestny snem episkopov. Títo episkopi, ako aj mnohí ďalší sa zišli v Jeruzaleme na slávnostnom posvätení chrámu Vzkriesenia. Vtedy sa ustanovilo, aby tento deň, ako deň víťazstva a triumfu Christovej Cirkvi, sa sviatočne spomínal každý rok.