13./26. október 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 21-я.

Свмч. Карпа, еп. Ѳіатирскаго, Папилы діакона, Агаѳодора и Агаѳоники. Мчц. Хрисы (Златы) Мегленскія.
Фил (248) 4, 10-23. Лк (33) 7, 36-50.

Novojuliánsky kalendár

21. sedmica po Pjatidesjatnici.
SV. VELIKOMUČENIKA DIMITRIJA SOLUNSKAHO.
Utr. Ev. Mt (36) 10, 16-22. 2Tim (292) 2, 1-10. Jn (52) 15, 17 – 16, 2.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Karp a Papila. Karp bol tijatirským episkopom a Papila diakonom. Pochádzali z Pergama, kde nakoniec strádali za vieru Christovu od zlého správcu Valerija v časoch Déciovej vlády. Valerij ich priviazal o kone a vyhnal do Sárd, kde ich vystavil strašným mučeniam, ale zjavil sa im Boží anjel, zahojil im rany a posilnil ich. Karpov sluha Agatodor s veľkým smútkom nasledoval svojho pána, potom aj jeho vzali na mučenie. Valerij ich znova priviazal o kone a zo Sárd dovliekol do Pergama. Keď svätého Karpa priviazali o strom a tak bičovali, že sa jeho telo premenilo na samé rany a jeho krv tiekla potokom a napájala zem, sv. Karp sa len smial nad týmito hroznými mučeniami. Keď sa ho opýtali, prečo sa smeje, svätý mučeník odpovedal, že vidí otvorené nebesia a Hospodina ako sedí na tróne s cherubínmi a serafínmi navôkol. Počas mučenia Papilu, tento sv. mučeník modlitbou uzdravil jedného človeka slepého na jedno oko. A mnohí, čo to videli, uverili v Hospodina Christa. Hodení zverom zostali mučeníci nedotknutí. Keď ich hodili do horiacej pece a keď to uvidela Papilova sestra Agatonika, aj ona skočila do ohňa. Ale oheň ich nespálil. Nakoniec ich všetkých sťali mečom v roku 251. A tak po dobrých podvihoch prijali veniec slávy v kráľovstve Christovom.