13./26. jún 2020

Juliánsky kalendár

​Мчц​. ​Акилины​. Св. Трифиллія, ​еп​. Левкусійскаго.
Рим (101) 9, 6-19. Мф (38) 10, 32-36; 11,1.

Novojuliánsky kalendár

Prep. Davida Solunskaho. Sv. Diоnisija, archiep. Suzdaľskaho. Ikоny Bоžija Мatere Тichvinskija.

Rim (101) 9, 6-19. Мt (38) 10, 32-36; 11, 1.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Akvilina. Narodila sa v palestínskom meste Biblos čestným kresťanským rodičom. Vo svojich siedmich rokoch už bola malá Akvilina úplne nasmerovaná k pravému kresťanskému životu a v desiatich rokoch bola natoľko naplnená božským rozumom a blahodaťou Svätého Ducha, že s veľkou silou a horlivosťou zvestovala Christa svojim priateľkám. Keď nastalo Diokleciánovo prenasledovanie kresťanov, niekto Akvilinu nahlásil cisárskemu zástupcovi Volusianovi, zverskému človeku. Volusian najprv nariadil, aby ju bičovali a potom jej cez uši a mozog prepichli rozžeravenú tyč. Do posledného momentu deva Akvilina slobodne a verejne vyznávala Hospodina Christa; a keď jej z hlavy začal vytekať mozog a krv, spadla ako mŕtva. Keď si správca myslel, že je Akvilina naozaj mŕtva nariadil, aby ju vyniesli mimo mesta a hodili na smetisko, aby jej telo zožrali psy. Ale v noci sa jej zjavil Boží anjel a riekol jej: „Vstaň a uzdrav sa!“ A dievča vstalo a bolo zdravé; i dlho vzdávalo vďačnú oslavu Bohu, prosiac Ho, aby ju neukrátil o dokončenie mučeníckeho podvihu. „Choď, stane sa ti ako prosíš!“ začula hlas z neba. A Akvilina šla do mesta. Mestská brána sa pred ňou sama otvorila a ona prišla a vošla podobne ako duch na dvor správcu a ukázala sa pred jeho posteľou. Správca sa neskutočne preľakol, vidiac živé dievča, o ktorom si myslel, že je mŕtve. Na druhý deň podľa jeho nariadenia kati Akvilinu vyviedli, aby ju sťali mečom. Pred sťatím sa dievčina na kolenách pomodlila k Bohu a oddala Mu svojho ducha. Kat jej už mŕtvej odsekol hlavu. Jej ostatky boli zdrojom uzdravenia pre mnohých chorých. Sv. Akvilina mala 12 rokov, keď strádala za Hospodina. Strádala a bola korunovaná mučeníckym vencom v roku 293.