13./26. august 2020

Juliánsky kalendár

Отданіе Преображенія.
Перенесеніе мощей пр. Максима Исповѣдника. Св. Тихона Воронежскаго.

2Кор (182) 6, 11-16. Мк (4) 1, 23-28.

Novojuliánsky kalendár

Mč. Adriana a Natalii. Ikоny Bоžija Мatere Vladimirskija.
2Коr (182) 6, 11-16. Мk (4) 1, 23-28.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Tichon Zadonský alebo Voronežský. Narodil sa v dedine Korocka v Novgorodskej gubernii v roku 1724 v jednoduchom sedliackom dome. Vo svojich 34 rokoch prijal mníšsky postrih a kvôli svojim podvihom i veľkej duchovnej múdrosti onedlho získaval väčšiu a väčšiu službu, až kým nakoniec nebol vysvätený za voronežského episkopa. Bol episkopom necelých 5 rokov a potom sa kvôli slabému zdraviu utiahol a usídlil v Zadonskom monastieri. Zosnul pokojne v roku 1783 v Zadonsku, kde jeho divotvorné ostatky spočívajú doteraz. Bol veľkým podvižníkom ruskej cirkvi, výnimočným pastierom, modlitebníkom a zostavovateľom prekrásnych duchovných diel. Podľa jeho múdrosti, svätosti a podvihov ho môžeme porovnať s veľkými Otcami Pravoslávnej cirkvi starých čias. Kvôli mnohým svedectvám o zázrakoch nad jeho ostatkami bol najprv ľudom uctievaný ako svätý a potom aj oficiálne vyhlásený v roku 1861.