12./25. november 2020

Juliánsky kalendár

Св. Іоанна Милостиваго, патр. Александрийскaго. Пр. Нила Постника.

2Сол (275) 2, 1-12. Лк (69) 12, 48-59.

Novojuliánsky kalendár

Otdanije Vvedenia.

Svmč. Klimenta, papy Rimskaho. Svmč. Petra, archiep. Aleksandrijskaho. Sv. Klimenta, archiep. Ochridskaho.
2Sol (275) 2, 1-12. Lk (69) 12, 48-59.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Ján Milostivý. Alexandrijský patriarcha. Narodil sa v kniežacej rodine na ostrove Cyprus. Jeho otec bol knieža Epifanij. Od detstva bol vychovávaný ako skutočný kresťan. Pod nátlakom rodičov sa oženil a mal deti. Avšak podľa Božej prozreteľnosti sa aj manželka aj deti presídlili z tohto života do druhého. Bol známy milosrdnosťou a zbožnosťou, preto ho vybrali za alexandrijského patriarchu v časoch cisára Heraklea. Desať rokov viedol alexandrijskú cirkev ako skutočný pastier, ochraňujúc ju pred pohanmi a heretikmi. Bol vzorom v krotkosti, milosrdenstve a ľudomilnosti. Hovoril: „Keď si želáš urodzenosť, nehľadaj ju v krvi, ale v cnostiach, to je skutočná urodzenosť.“ Všetci svätí sa vyznačovali milosrdnosťou, ale sv. Ján sa celý oddal tejto ohromnej cnosti. Keď raz patriarcha slúžil liturgiu, spomenul si na Christove slová: „Keby si prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe…“ (Мt 5, 23–24) I spomenul si, že jeden z prítomných klerikov na neho má ťažké srdce; rýchlo nechal sväté dary, podišiel k tomu klerikovi, padol k jeho nohám a poprosil o odpustenie. A až keď sa s tým človekom zmieril, vrátil sa k žertveníku. Inokedy, keď šiel do chrámu sv. Kyra a Jána, stretla ho nejaká chudobná vdova a začala mu rozprávať o svojich problémoch. Tým, ktorí patriarchu sprevádzali, začali byť dlhé ženine ponosy otravné, a tak vladykovi povedali, aby sa poponáhľal do chrámu na bohoslužbu a že si môže tú ženu vypočuť po jej skončení. Sv. Ján im odpovedal: „A ako teraz mňa vypočuje Boh, keď ja nevypočujem ju?“ A nepohol sa z miesta, kým si vdovu nevypočul do konca. Keď Peržania napadli Egypt, patriarcha Ján nasadol na loď, aby sa uchránil pred nebezpečenstvom. Počas plavby ochorel a keď sa zastavili na Cypre, zomrel na svojom mieste narodenia v roku 620 a prešiel do nesmrteľného kráľovstva svojho Hospodina. Jeho divotvorné ostatky boli najprv prenesené do Carihradu, potom do Budapešti a nakoniec do Pressburgu.