12./25. júl 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Прокла и ​Иларія​. Пр. Михаила Малеина. Иконы Божія Матери Троеручицы.

Рим (108) 12, 1-3. Мф (39) 10, 37 – 11, 1.

Novojuliánsky kalendár

Uspenie sv. Anny, matere Presvjatyja Bohorodicy. Sv. žen Olimpiady diakonisy a Evpraksii divy. Sv. Otec V. Vselenskaho Sobora.
Rim (108) 12, 1-3. Мt (39) 10, 37 – 11, 1.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Prokl a Ilarij. Títo mučeníci boli pôvodom z Kalipty v Ázii a Prokl bol Ilariov strýko. Strádali v časoch Trajana. „Z akého si rodu?“ opýtal sa sudca Prokla. Ten odpovedal: „Môj rod je Christos a moja nádej, môj Boh.“ Keď sa mu sudca vyhrážal mučením, Prokl riekol: „Ak sa vy bojíte porušiť rozkaz cisára, aby ste nepadli do krátkodobého trestu, o to viac sa potom my kresťania bojíme porušiť Božie prikázanie, aby sme nepadli do večných múk!“ Keď Prokla mučili, prišiel k sudcovi Ilarij a povedal: „Aj ja som kresťan.“ Po mnohých mučeniach boli obaja odsúdení na smrť, a to: Prokla ukrižovali a Ilarijovi odťali hlavu mečom. A obaja odišli do radosti svojho Hospodina.