12./25. december 2020

Juliánsky kalendár

Пр. Спиридона чудотворца, еп. Тримиѳунтскаго. Пр. Германа Аляскинскаго. Мч. Петра Алеута.
Евр (317) 7, 18-25. Лк (108) 21, 37 – 22, 8.

Novojuliánsky kalendár

ROŽDESTVO CHRISTOVO.
Utr. Ev. Mt (2) 1, 18-25. Na lit. Gal (209) 4, 4-7. Mt (3) 2, 1-12.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Spyridon divotvorca, episkop trimifuntský. Ostrov Cyprus bol miestom narodenia aj miestom služby tohto slávneho svätca. Narodil sa jednoduchým rodičom, roľníkom. Aj on zostal jednoduchý a pokorný až do svojej smrti. V mladosti sa oženil a mal deti. Keď mu manželka zomrela, celý sa oddal službe Bohu. Kvôli svojej výnimočnej zbožnosti bol vybraný za episkopa v meste Trimifunt. Ani ako episkop nezmenil svoj jednoduchý spôsob života, osobne pracoval pri chove svojho dobytka a pri obrábaní zeme. Z plodov svojej práce požíval pre seba veľmi málo, väčšiu časť rozdával chudobným ľuďom. Vďaka Božej moci preukázal veľké zázraky: privolal dážď v období sucha, zastavil tok rieky, vzkriesil niekoľko mŕtvych, uzdravil cisára Konstanca z ťažkej choroby, videl a počul Božích anjelov, predpovedal budúce udalosti a tajomstvá ľudských sŕdc, mnohých obrátil k pravej viere atď. Zúčastnil sa Prvého všeobecného snemu v Nicei a svojim jednoduchým, ale jasným vyznaním viery a mocnými zázrakmi, navrátil mnohých heretikov k Pravosláviu. Obliekal sa tak jednoducho, že keď raz chcel vojsť na cisárovo pozvanie na cisársky dvor, vojak mysliac si, že je nejaký žobrák, dal mu facku. Krotký a nezlobný Spyridon mu nastavil aj druhé líce. Preslávil Boha mnohými zázrakmi a pomocou jednotlivcom aj celej Božej Cirkvi. Zosnul v Hospodinovi v roku 348. Jeho divotvorné ostatky sú teraz na ostrove Korfu a dodnes preslavujú Boha mnohými zázrakmi.