10./23. október 2020

Juliánsky kalendár

Мч. Евлампія и Евлампіи. 26 прмч. Зографскихъ.
Фил (245) 3, 8-19. Лк (32) 7, 31-35.

Novojuliánsky kalendár

Ap. Jakova, brata Hospodňa.
Fil (245) 3, 8-19. Lk (32) 7, 31-35.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. muč. Eulampij a Eulampia. Brat a sestra z Nikomédie. V časoch strašného prenasledovania kresťanov cisárom Maximiánom nejakí verní z Nikomédie utiekli z mesta a skryli sa. Mladý Eulampij bol poslaný do mesta, aby priniesol chlieb. Keď vošiel chlapec do mesta, uvidel kráľovský rozkaz o prenasledovaní a zabíjaní kresťanov nalepený na stene. Vysmial sa tomu rozkazu, strhol ho a roztrhal. Kvôli tomu bol hneď predvedený pred sudcu. Keď mu začal sudca dohovárať, aby sa zriekol Christa, začal aj Eulampij dohovárať sudcovi, aby sa on zriekol lživých modiel a uznal Christa za jediného živého Boha. Vtedy sudca nariadil, aby ho bili tak dlho, kým ho nezaleje krv a mučili ho aj inými ďalšími strašnými mukami. Keď sa o mučení svojho brata dopočula dievčina Eulampia pribehla, aby mohla aj ona spolu s bratom prijať muky za Christa. Aj ju bili, kým jej krv nešla cez nos a cez ústa. Potom ich hodili do vriacej smoly a rozpálenej pece, ale oni silou znamenia kríža a Christovho mena učinili oheň neúčinným. Nakoniec sv. Eulampijovi odsekli hlavu a sv. Eulampia zosnula pred popravou. Zabitých bolo aj ďalších 200 kresťanov, ktorí uverili v Christa, keď videli silu a zázraky sv. Eulampija a jeho sestry. Všetci boli korunovaní mučeníckymi vencami a prešli do svojej nebeskej nesmrteľnej domoviny.