10./23. január 2020

Juliánsky kalendár

Св. Григорія, еп. Нисскaго. Пр. Дометіана, еп. Мелитийскaго.
Иак (56) 4, 7 – 5, 9. Мк (52) 11, 27-33.

Novojuliánsky kalendár

Svmč. Klimenta, ep. Ankirskaho. Mč. Agatangela. Sv. Otcev VI. Vselenskaho sobora.

Jak (56) 4, 7 – 5, 9. Mk (52) 11, 27-33.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Sv. Grigorij, episkop nysský. Brat Vasilija Veľkého. Najprv bol iba presbyter, no po zosnutí jeho manželky, blaženej Teozvy, vybrali ho a vysvätili za episkopa do Nys. Vyznačoval sa ohromnou svetskou učenosťou a duchovnou skúsenosťou. Zúčastnil sa na 2. Všeobecnom sneme. Považuje sa za zostavovateľa druhej časti Symbolu viery. Bol to veľký rečník, exegéta Svätého Písma a teológ. Kvôli svojej prehre sa do neho veľmi pustili Árijci ako do svojho strašného protivníka a za čias cisára Valenta, ktorý bol na ich strane, ho zosadili z episkopstva a poslali do vyhnanstva. 8 rokov strávil tento svätý otec trpezlivo vo vyhnanstve, znášajúc všetky trápenia a ponižovania. Nakoniec zomrel v hlbokej starobe koncom 4. storočia a prešiel do Božieho kráľovstva, zostanúc pritom po stáročia veľkým svetlom Cirkvi.