1./14. september 2020

Juliánsky kalendár

Седмица 14-я. ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛѢТІЕ. Пр. Симеона Столпника и матери его Марѳы.

Гал (202) 2,11–16. Мк (21) 5, 24-34.

Новолѣтію: 1Тим (282) 2, 1-6. Лк (13) 4, 16-22.

Novojuliánsky kalendár

15. sedmica po Pjatidesjatnici. VOZDVIŽENIJE ČESTNAHO I ŽIVOTVORJAŠČAHO KRESTA. Pôstny deň.

Utr. Ev. Jn (42) 12, 28-36.
1Kor (125) 1, 18-24. Jn (60) 19, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.

Úryvok z Ochridského prológu na dnešný deň

Začiatok cirkevného roku (alebo: Načalo Indikta). Prvý Všeobecný snem určil, aby sa cirkevný rok začínal 1. septembra. September bol u Židov začiatkom nového občianskeho roku (2Mj 23, 16), bol mesiacom zbierania plodov a prinášania obete vďaky Bohu. V čase tohto sviatku Hospodin Isus vošiel do synagógy v Nazarete, otvoril knihu proroka Izaiáša a prečítal slová: „Duch Hospodinov spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať Evanjelium, zaviazať rany tým, čo sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň odplaty“ (Iz 61, 1– 2). V histórii kresťanstva je tento mesiac významný ešte aj tým, že v ňom cisár Konštantín Veľký zvíťazil nad Maxentiom, nepriateľom Christovej viery. Po tomto víťazstve nasledovala sloboda kresťanského vierovyznania v celej Rímskej ríši. Dlhú dobu bol aj občiansky rok v kresťanskom svete počítaný rovnako ako cirkevný od 1. septembra; potom bol prenesený na 1. január, najprv v západnej Európe a potom aj v Rusku v časoch Petra Veľkého.