PRÍBEHY SVÄTÉHO PÍSMA PRE DETI

    Drahí bratia a sestry v Christu.

    Dávame Vám do pozornosti vydanie detskej pravoslávnej publikácie pod názvom “PRÍBEHY SVÄTÉHO PÍSMA PRE DETI“. Táto kniha obsahuje pôsobivé rozprávanie biblických príbehov zo Starého a Nového Zákona spolu s ilustráciami na 350 stranách, vytvorenými v pravoslávnej ikonopiseckej tradícii. Primerane spracované texty umožnia deťom aj dospelým vnímať Bibliu a jej hrdinov novým spôsobom. Túto knihu môžete svojim deťom čítať, ale je taktiež vhodná na samostatné zoznamovanie sa detí so Svätým Písmom. Kvôli svojej jedinečnosti bola preložená do viacerých jazykov. V súčasnosti je preložená z ruského originálu do slovenského jazyka pravoslávnym duchovným o. Marekom Ignacikom. Publikáciu vydala Slovenská biblická spoločnosť. Dostupná v predaji na: https://www.eshop.biblia.sk