Prezentácie knihy Ochridský prológ v slovenských mestách

Verejné prezentácie pravoslávnych duchovných kníh na Slovensku veľmi nie sú zvykom. Keďže sa však s Božou pomocou podarilo v slovenskom preklade vydať veľkolepé dielo sv. Nikolaja Velimiroviča Ochridský prológ, ktoré je určené všetkým vekovým aj intelektuálnym kategóriám bez rozdielu vierovyznania, rozhodli sme sa zorganizovať takéto podujatia vo viacerých slovenských mestách. V spolupráci s organizáciou ResArtis v zastúpení Oľgou Sedrovičovou sme sa podujali zorganizovať šnúru prezentácií spolu s vystúpením zboru Školy cirkevného spevu sv. Jána Damaského z Nového Sadu.

Komárno:

Naše turné sme začali 23.11.2018 sv. Liturgiou v chráme pravoslávneho monastiera Položenia rizy Presvätej Bohorodičky v Komárne, lebo toto mesto je pre históriu Srbov na Slovensku jedno z najvýznamnejších. Aj keď si na to mnohí v Komárne už nepamätajú, Komárno pre Srbov zohralo v histórii veľkú úlohu. Počas tureckého jarma tu v 17. stor. prišlo asi 40 000 srbských rodín a istý čas tu aj sídlil srbský pravoslávny patriarcha Arsenije III. (Čarnijevič). V príhovore po sv. Liturgii duchovný správca PCO v Komárne jer. Miroslav Krutský povedal: „Sme radi, že toto významné dielo jedného z najväčších srbských osobností sv. Nikolaja Velimiroviča začalo prvou prezentáciou práve v pravoslávnom chráme v Komárne, ktorý je akoby domovom Srbov na Slovensku“. Dalo by sa povedať, že aj byzantský spev, ktorým zbor spieva, tu naposledy znel pred mnohými desiatkami rokov, keď Komárno navštevovali mnísi zo srbského monastiera Chilandár. Všetky tieto krásne okolnosti veľmi zapôsobili na našich hostí zo Srbska, ale aj na prítomné médiá a veriacich.

Bratislava:

Ešte v ten istý deň nás o 17.00 hod. čakala prezentácia knihy v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave. Plná sála ľudí si na samom počiatku vypočula tropár – oslavnú pieseň autorovi Ochridského prológu sv. Nikolajovi Velimirovičovi, po ktorej vystúpila moderátorka Oľga Sedrovičová zo združenia ResArtis a naznačila, o čom sa bude dnes večer hovoriť. Následne uviedla prekladateľa básní a odborného korektora slovenského vydania tohto diela prot. Petra Savčaka a ten porozprával o živote sv. Nikolaja Velimiroviča. Hovoril o dedinskom chlapcovi, ktorého poslali na štúdiá, lebo bol útleho vzrastu a pre prácu na hospodárstve bol prislabý. V školách sa mu smiali, že je sedliak, a preto musel študovať o to úpornejšie ako ostatní. Nikola, ako ho pri krste nazvali, sa stal po štúdiách na významných západných univerzitách aj v pravoslávnom Rusku veľkým obrancom Srbov v Anglicku a USA, kde kázal a prednášal, aby tak pomohol svojmu trpiacemu ľudu doma. Po prijatí mníšstva a biskupskej hodnosti odchádza do srbskej najchudobnejšej eparchie v Ochride, kde sa z mysliteľa a filozofa stáva modlitebník a askéta a práve vtedy vzniká aj jeho dielo Ochridský prológ. Počas II. svetovej vojny bol v koncentračnom tábore v Dachau a odtiaľ ako nepriateľ komunistickej Juhoslávie odchádza do USA a pokračuje v pomoci svojmu ľudu zo zahraničia, kde aj zomiera. Jeho množstvo diel však dodnes poúča nielen Srbov, ale aj čitateľov v iných jazykoch.

Po zaznení liturgických piesní v podaní zboru moderátorka vyzvala hlavného prekladateľa knihy do slovenského jazyka prot. Petra Soroku, aby ju prišiel v krátkosti predstaviť a porozprávať o jej preklade. Ten vôbec nebol jednoduchý a často dokonca dobrodružný. Čistého času trval vyše 5 rokov a prekladateľ sa musel popasovať s mnohými, už nepoužívanými slovami, turcizmami a bulharizmami, s prekladom ktorých mu pomáhali aj na Srbskom veľvyslanectve v Bratislave.

Básne sv. Nikolaja boli v národe tak obľúbené, že zľudoveli a dokonca boli aj zhudobnené. Dve z nich zbor prítomným zaspieval, aj keď tento druh spevu nepatrí do jeho repertoáru. Moderátorka Oľga Sedrovičová potom zarecitovala aj niekoľko úryvkov z Ochridského prológu. Koncert zboru a prezentácia knihy boli obohatené aj vernisážou výstavy o srbskom monastieri Chilandár na Sv. Hore Athos fotografa M. Jociča a na záver zahral niekoľko skladieb srbský orchester Sanju Milinkoviča z Belehradu.

Trnava:

Hostia zo Srbska potom navštívili aj pravoslávne bohoslužobné priestory v Trnave, kde Srbi v histórii rovnako ako v Komárne zohrali významnú úlohu.

Žilina:

Sobotnú sv. Liturgiu sme slúžili v nádherných priestoroch galérie ikon v Žiline a za spevu byzantskými nápevmi starobylé ikony dotvárali neopísateľnú duchovnú atmosféru. Dirigent zboru jerodiakon Jerotej sa k prítomným prihovoril slovami: „Pravým miestom týchto ikon je chrám a my sme do tejto galérie vďaka svätej Liturgii priniesli Božie požehnanie a posvätili sme ho ňou, takže sme sa medzi ikonami cítili ako v skutočnom chráme“. Aj tu po skončení sv. Liturgie bola predstavená kniha Ochridský prológ a plná galéria prítomných ľudí si ju s veľkým záujmom zakúpila aj s podpismi autorov a hostí zo Srbska. Prekrásna duchovná atmosféra nastala po návrate z obeda, keď majiteľ galérie vyniesol z depozitu najcennejšiu ikonu, akú tu majú – ikonu Jaroslavľskej Presvätej Bohorodičky zo 16. stor. – a zbor pred ňou s veľkou úctou zaspieval kondak „Vzbrannoj vojevodi“.

Košice:

V nedeľu 25.11.2018 sa nám dostalo cti slúžiť a spievať sv. archijerejskú Liturgiu v katedrálnom chráme v Košiciach za účasti Jeho Vysokopreosvietenosti Juraja, arcibiskupa michalovsko-košického, ktorý pred jej začiatkom vyniesol do stredu chrámu ostatky autora Ochridského prológu sv. Nikolaja Velimiroviča. V kázni prot. Peter Soroka porozprával o živote tohto svätca a po rezaní slávskeho koláča na jeho počesť vladyka poďakoval prekladateľovi za sprístupnenie tohto diela slovenskému čitateľovi. Aj tu zbor zo Srbska zaspieval niekoľko duchovných a liturgických piesní a prekladateľ niekoľkým stovkám veriacim porozprával o úskaliach prekladu diela do slovenského jazyka.

Snina:

Jediným miestom v Prešovskom kraji, kde bola v rámci turné prezentovaná kniha Ochridský prológ sa stal Sninský kaštieľ. Do Sniny sa na podujatie prišlo pozrieť obrovské množstvo divákov, zamestnanci kaštieľa dali do sály postupne všetky stoličky a aj tak mnohí ľudia nemali kde sedieť. Obvyklý scenár so spevom srbského zboru sa divákom tak páčil, že zbor musel kvôli záverečnému potlesku postojačky pridávať ďalšiu skladbu, čo sa nestalo na žiadnej z predchádzajúcich prezentácií.

Aby bol tento večer srbskej literatúry a byzantského spevu úplný, svoje fotografie z putovania po srbských monastieroch tu predstavila fotografka PaedDr. Daniela Kapráľová. O svojich fotografiách povedala: Ako ženu a fotografku ma vždy priťahovalo tajomstvo života mníšok, harmónia medzi vierou a skutkami týchto žien. Trpezlivosť, pokora, dobromyseľnosť, vzdanie sa svetských radostí i starostí. Zachytiť tento svet vizuálnou rečou fotografie. V ženskom kláštore na Grabarke som mala takýto cieľ. Ale už na druhý deň bolo fotenie terciárne. Pochopila som, že som tam kvôli sebe, nie kvôli mníškam. A tak je to dodnes. Snažím sa zachytiť cez objektív fotoaparátu fluidum religiozity. Netvrdím, že je to pravda, ale niečo, čo hovorí o pravde. Každý človek má v sebe vieru i nevieru, bez ohľadu, či je veriaci a či ateista. Rozprávam svoj subjektívny fotografický príbeh o túžbe po raji.“ Takými hlbokými slovami sa skončil tento večer srbskej duchovnosti a plná sála divákov odchádzala zaiste duchovne nadšená a posilnená rovnako ako tomu bolo aj vo všetkých predchádzajúcich mestách.

Organizátori podujatia chcú týmto srdečne poďakovať všetkým účinkujúcim, spevákom, muzikantom, vystavovateľom aj divákom, lebo všetci spoločne vytvorili nádhernú duchovnú atmosféru, ktorá bezpochyby oslávila významného svätca a autora Ochridského prológu sv. Nikolaja Velimiroviča.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Knihu Ochridský prológ si môžete zakúpiť na www.duchovne-knihy.sk.

prot. Peter Soroka

Reportáž v TV Zemplín zo Sninského kaštiela, 25.11.2018

Reportáž v Rusínskom magazíne zo Sninského kaštieľa, 25.11.2018

Reportáž v Novinách TV JOJ, 28.12.2018