Predstavitelia kresťanských cirkví a židovskej komunity k voľbe ústavných sudcov

Na Sekretariáte Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Bratislave sa v stredu 14. novembra 2018 stretli najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Prijali vyhlásenie k voľbe ústavných sudcov. Prinášame ho v plnom znení:

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovskej komunity k voľbe ústavných sudcov
Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Každý ústavný sudca stelesňuje vo svojej osobe garanta hodnôt, ktoré sú zakotvené v ústave. Ústavný sudca po svojom zvolení skladá sľub, že bude chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka a práv občana a chrániť princípy právneho štátu.
Ústavní sudcovia by mali rešpektovať kultúrne a duchovné tradície Slovenskej republiky, rešpektovať právny štát a prirodzené ľudské práva, obhajovať náboženskú slobodu, mali by odmietať rasizmus, xenofóbiu a antisemitizmus.
Ústava Slovenskej republiky odzrkadľuje hodnoty slovenských občanov a je možné zmeniť ju jedine prostredníctvom demokraticky zvoleného parlamentu. Ak má byť Slovenská republika právnym štátom, kde občania vo voľbách vyjadrujú svoju vôľu a hodnoty, tak každý zvolený reprezentant musí tieto občanmi vyžadované hodnoty verejne obhajovať.
Z týchto dôvodov chceme povzbudiť osoby, ktoré sú mravne bezúhonné a odborne kompetentné, aby napriek ťažkostiam, ktoré ich rozhodnutie kandidovať môže priniesť, s odvahou a dôverou v Božiu pomoc prijali kandidatúru na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Máme nádej a prosíme všemohúceho Boha, aby tieto hodnoty boli pri výbere a voľbe ústavných sudcov Slovenskej republiky rešpektované.
V Bratislave, 14. novembra 2018
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita a predseda KBS, Rímskokatolícka cirkev v SR
Miloš Klátik, predseda ERC v SR
Slavomír Sabol, zástupca generálneho biskupa ECAV na Slovensku
Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup-metropolita, predseda Rady hierarchov, Gréckokatolícka cirkev v SR
László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, podpredseda ERC v SR
Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, Pravoslávna cirkev na Slovensku
Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR
Jan Hradil, biskup Cirkvi československej husitskej
Zdroj: www.tkkbs.sk