Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu v Medzilaborciach

Už po 14-krát sa uskutočnila v Detskom domove sv. Nikolaja v Medzilaborciach tradičná akcia Prednes duchovnej poézie, prózy a spevu, ktorú organizuje naša mládežnícka skupinka. Po molebeni v kaplnke, ktorý slúžil prot. Alexander Zalevskyj, kde sme sa všetci pomodlili za dobrý priebeh akcie, sa to všetko začalo. Každý z účastníkov mohol ukázať, čo si pripravil buď v speve, alebo v poézii či v próze. Súťažiaci predniesli svoje príspevky v slovenskom, rusínskom, ukrajinskom, rusínskom a iných jazykoch. Veľmi nás potešilo, že sme mali zastúpené všetky vekové kategórie. Príspevky hodnotila porota v zložení PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD., ktorá bola zároveň jej predsedníčkou, o. Peter Bačovčin a o. Jaroslav Guba.

Do detského domova prišli ukázať svoje talenty ľudia z rôznych miest a obcí, ako sú Košice, Humenné, Klenová a iné. Po chutnom guľáši nasledovalo vystúpenie byzantských piesní v podaní bohoslovcov Nikolaja Pružinského a Milana Petriska. Tak ako povedala predsedníčka poroty, hodnotenie bolo veľmi náročné. Preto sa stalo, že sme mali zastúpené dve tretie, druhé alebo prvé miesta. Taktiež sa porota rozhodla oceniť niektorých účastníkov zvláštnou cenou poroty. Výhercovia boli odmenení bohatými vecnými darmi. Prednes zakončili slová nášho duchovného otca Alexandra Zalevského, ktorý sa poďakoval každému kto prišiel a pomohol s prípravou podujatia, účinkujúcim a najmä našim sponzorom. Týmto sa chceme poďakovať každému kto prišiel a na budúci rok sa tešíme aj na mnoho nových tvárí!

Alexander Hričko

Zdroj fotografii: www.facebook.com/Pco Medzilaborce