Posviacka zvonov v Zemplíne

V sobotu 9. marca 2019 sa konalo v skýte sv. Mojseja Uhrína v obci Zemplín slávnostné posvätenie zvonov. Posviacke predchádzala slávnostná archijerejská Liturgia, ktorú viedol Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, spolu s duchovným správcom otcom igumenom Serafimom Fedíkom za účasti duchovných otcov a veriacich.

Po Liturgii a posvätení zvonov sa vladyka Juraj prihovoril prítomným:

„Zišli sme sa dnes na tomto mieste naplnenom modlitbami a duchovným zápasom, na mieste, kde odteraz budú znieť zvony. Takto budú zvolávať na bohoslužby, vyprevádzať zomrelých, ale predovšetkým vítať nových kresťanov do Božieho kráľovstva. Napokon  budú ohlasovať radostnú zvesť, že Christos zomrel a vstal z mŕtvych“, dodal vladyka, ktorý zároveň pozdravil všetkých duchovných, prítomných zo všetkých kútov sveta i pána starostu obce. Napokon srdečne pozdravil i veriacich maďarskej národnosti, pretože je to ich miesto, kde sa môžu schádzať. V závere svojho prejavu sa vladyka Juraj prítomným prihovoril s nastupujúcim obdobím pôstu týmito krásnymi slovami:

„Priatelia, požehnaný a radostný pôst Vám prajem! Aby nebol smutný, ale radostný a aby nás PREMENIL…, či už sme silní, alebo slabí. Nech tým pôstnym obdobím prejdeme tak, aby sme dokázali niesť kríž s nádejou, že po kríži prichádza Vzkriesenie. Paschálnu noc symbolizovanú tým krásnym hlaholom zvonov nech privítame tak, aby sme boli inými ľuďmi, novými, radostnými ľuďmi, PREMENENÝMI ľuďmi… Ľuďmi, ktorí dokážu žiť v nádeji, nevzdávajú sa, ktorí dokážu zápasiť a neboja sa, pretože vedia, že „keď je Pán s nimi, kto je proti ním?“ Ľudia, ktorí vedia ohodnotiť svoje sily i svoje slabosti a predovšetkým s dôverou a pokorou pristupovať do otvorenej Božej náruče. Takými kiež by sme boli! „Otče náš“ je potrebné sa modliť… Slová modlitby v aramejčine, ktoré naučil Spasiteľ svojich učeníkov „abba“, znamenajú doslova otecko – vzťah dieťaťa a rodiča. Aby sme mali takú dôveru, že sa nebudeme báť nazývať Boha oteckom! Kiež sa dostaneme skrz pôstnu dobu, skrze PREMENU svojho života, spôsobu uvažovania, premýšľania, skrze očistenie srdca, prostredníctvom svätých tajín Cirkvi, no predovšetkým účasťou na sv. Eucharistii k tomu, aby Pán PREMENIL našu myseľ, srdce, celé bytie, aby sme sa mu naučili dôverovať a skutočne Ho nazývať oteckom.

Nech nám tieto zvony budú predzvukom paschálnej radosti, že Christos zomrel a vstal z mŕtvych!!! My sme pozvaní, aby sme vstávali z mŕtvych spolu s Ním.“

Slová z kázne vladyku Juraja, ktoré odzneli 9. marca 2019  na slávnostnom posvätení zvonov v obci Zemplín.

 

Spracovala: Mgr. Eva Kahancová