Posvätenie rozpisu chrámu a chirotesia na hypodiakona v Slovinkách

Za účasti množstva veriacich zo Spiša sa v nedeľu 13. mája 2018 konalo v chráme Voznesénija Hospódňa v Slovinkách posvätenie nástenných ikon. Spolu s duchovnými ho vykonal Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav. Zároveň vykonal i postrih na čteca a chirotesiu na hypodiakona brata Juraja Mižikára zo Sloviniek.
Po prečítaní nedeľňajšieho sv. Evanjelia o slepcovi, ktorého Christos uzdravil pri siloamskom kúpeli, sa k veriacim prihovoril vladyka Rastislav. „Telesná slepota, drahí moji, neumožňuje človeku vidieť tento hmotný, materiálny svet. Neumožňuje človeku rozlišovať medzi svetlom a tmou, medzi dňom a nocou. Okrem telesnej slepoty však existuje aj iná, horšia – slepota duchovná. Ak by sme ju mali nejako definovať, možno by sme mohli povedať, že duchovná slepota neumožňuje človeku rozlišovať dobro a zlo, morálnosť a nemravnosť, cnosť a hriech. Preto mnohí z našich sv. Otcov, ktorí komentovali tento príbeh, hovoria o tom, že viac ako o telesný zrak by sme mali prosiť Boha o to, aby nám otvoril naše duchovné oči. Povieme si, ale veď sme predsa kresťania, navyše pravoslávni kresťania, mali by sme vedieť, čo je dobro a zlo, čo sa patrí a nepatrí. Pravda je však taká, že veľakrát nepriateľ našej spásy – diabol dokáže naše srdce tak zatvrdiť, že ani oživujúca rosa slov Evanjelia nedokáže ľahko a na jeden raz rozbiť našu kamennú bezcitnosť. Niekomu možno stačí okamih, niekomu však nestačia ani celé roky na to, aby ožilo jeho bezcitné ľudské srdce a jeho slepé duchovné oči aby sa otvorili,” povedal vladyka.
Slovensko sa zvykne označovať za kresťanskú krajinu. Ako je však možné, že v spoločnosti, ktorá sa hlási ku Christovi a sama seba nazýva kresťanskou, jestvujú vraždy, krádeže, manželská nevera, rozvody, opustení rodičia alebo deti, matky zabíjajú život počatý vo svojom lone a dejú sa mnohé ďalšie nepredstaviteľné a nepomenovateľné veci, ktoré dnes žiaľ už aj mnohí spomedzi kresťanov považujú za čosi bežné, normálne a samozrejmé.
„Telesná slepota nám neumožňuje vidieť krásu tohto sveta. Duchovná slepota nám nedáva možnosť vidieť krásu duchovnú. Slovinčania, ozdobili ste svoj chrám nádhernými ikonami. Zdobenie našich pravoslávnych chrámov ikonami nie je samoúčelné. Práve ikony majú pred náš telesný, ale i vnútorný zrak predkladať duchovnú krásu, po ktorej by sme mali túžiť – krásu, o ktorú by sme sa mali snažiť a s Božou pomocou a Jeho blahodaťou dosiahnuť. Prichádzame do chrámov so svojimi radosťami a starosťami. Prinášame Bohu modlitby, v ktorých prosíme o pomoc a ďakujeme, bojíme sa o svojich blízkych a prosíme o ich ochranu. Je dobré, keď myslíme na svojich blízkych, ale nemali by sme zabúdať ani na seba samých. Pre seba by sme mali prosiť len jediné – odpustenie hriechov a očistenie. Osvietenie, posvätenie a zbožštenie – tak zvykli hovoriť naši sv. Otcovia. Toto by malo byť našim kompasom na ceste pozemským životom. Nech sa pre nás chrám stane malým rajom na zemi a bránou do Nebeského Kráľovstva,” doplnil vladyka.
Ďalšie slová adresoval prítomným kňazom, ktorým pripomenul, že by nemali byť duchovnými slepcami, ak chcú viesť iných. „Dnes pred sv. liturgiou som okrem posviacky nástenných ikon vykonal i postrih na čteca a chirotesiu na hypodiakona brata Juraja Mižikára, ktorý celý svoj život spojil s Christom, Cirkvou a týmto svätým chrámom. Napriek vysokému veku a fyzickej slabosti ma požiadal o možnosť slúžiť Bohu takýmto spôsobom. Pri príležitosti dnešného postrihu a chirotesie i jemu prajem Božiu milosť a požehnanie,” povedal vladyka.
V závere sv. liturgie bol vykonaný sprievod okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií. Vladyka odslúžil pri sv. Kríži pred chrámom tzv. banícku panychídu. Poďakoval sa miestnemu duchovnému správcovi prot. Petrovi Kačmárovi a pozdravil jeho i všetkých miestnych s nadchádzajúcim chrámovým sviatkom. Ostatným duchovným otcom sa poďakoval za spoločné modlitby a vyzdvihol prácu jer. Jozefa Balberčáka, ktorý sa pričinil o polovicu rozpisu nástenných ikon v chráme. Druhú polovicu rozpisu vykonali bratia Mijomir a Marko Todorovićovci zo Srbska. Prihovoril sa tiež členom Baníckeho cechu v Slovinkách a poprial im, aby ich svojimi modlitbami k Boha ochraňovala ich patrónka sv. Barbora. Miestny duchovný správca prot. Peter Kačmár adresoval slová vďaky Bohu, Presvätej Bohorodičke, ako i všetkým svätým, ktorých ostatky sa uložené v slovinskom chráme, za ich pomoc a požehnanie, a poďakoval sa takisto vladykovi, duchovným, členom speváckeho zboru a prítomným veriacim za spoločné modlitby.
Po príhovoroch sa konalo pomazanie veriacich požehnaným olejom.
Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove