Poľská cirkev kanonizovala 30 mučeníkov

Archijerejský sobor Poľskej pravoslávnej cirkvi za prítomnosti všetkých archijerejov, ktorí sa zišli vo Varšave v utorok 29. októbra 2019 v čele s Jeho Blaženstvom poľským metropolitom Sávom sa zaoberal viacerými otázkami, medzi ktorými bolo aj pričlenenie medzi svätých 30 mučeníkov.

V uznesení zo zasadania je uvedené: „Kvôli lepšej informovanosti veriacich vo vzťahu s uctievaním Podlasských mučeníkov sa ustanovuje, že budú ich mená pričlenené medzi Chelmských a Podlasských mučeníkov. Ich pamiatka bude v deň Zalesianskej ikony Božej Matky, t.j. poslednú júlovú sobotu.“

Títo pravoslávni sedliaci trpeli za Christa 31. januára 1946 v lese neďaleko dediny Puchali Stare na severovýchode Poľska, počas nájazdu Národnej vojenskej únie pod vedením Romualda Reisa.

Pod Reisovým velením vojenská jednotka 27. januára prišla do dediny Lozice, kde zajala väčší počet sedliakov s najlepšími koňmi a vozmi, aby im poslúžili ako transportná jednotka. Jednotka 31. januára dorazila na miesto Puchali Stare, kde zastrelila tých 30 zajatých kočišov.

Svätý archijerejský sobor Poľskej pravoslávnej cirkvi uvádza všetky mená zabitých sedliakov, ktorí potrpeli iba preto, lebo boli pravoslávnej viery v prevažne katolíckom Poľsku.

Zdroj: basilica.ro